Пошукголовна сторінка

ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Приазовського району Запорізької області

Сорок четверта сесія 6 скликання

Р І Ш Е Н Н Я


від 15 лютого 2013р. № 3

смт Приазовське


Про затвердження проекту регуляторного

акта - рішення Приазовської селищної ради

Про затвердження Правил благоустрою

території Приазовської селищної ради»


З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Приазовської селищної ради, відповідно до п.44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Приазовська селищна рада В И Р І Ш И Л А:


1. Погодити проект регуляторного акта - рішення Приазовської селищної ради “Про затвердження Правил благоустрою території Приазовської селищної ради», що додається.

2. Заступнику Приазовського селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету селищної ради :

2.1. оприлюднити проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу на сайті Приазовської районної державної адміністрації (priazrda.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій.

2.2. проаналізувати одержані в процесі обговорення пропозиції і зауваження щодо зазначеного проекту рішення та забезпечити винесення даного проекту рішення на розгляд Приазовської селищної ради.

Приазовський селищний голова С.Є.ВарбанськийЗАТВЕРДЖЕНО  

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ Приазовської селищної ради 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Правила благоустрою території
Приазовської селищної ради (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою Приазовської селищної ради, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території селища, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селищі. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на території селища органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форми власності, іншими юридичними особами, їх філіями, представництвами, відділеннями, фізичними особами-підприємцями, а також громадянами. 
1.2. Об'єкти благоустрою
Приазовської селищної ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони навколишнього середовища з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України. 
1.3. Організацію благоустрою селища забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території селища.
 
1.4. Повноваження
Приазовської селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про органи самоорганізації населення", цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України. 
1.5.
Приазовська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. 
1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
 
1.7. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про основи містобудування".
 
1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території
населених пунктів Приазовської селищної ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України. 
1.9. У цих Правилах приведені нижче терміни і поняття вживаються в наступному значенні:
 
балансоутримувач – спеціально вповноважені селищною радою підприємства організації, які відповідають за утримання та збереження об'єктів благоустрою. благоустрій селища – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території селища з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
 
власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на земельну ділянку.
 
будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні капітального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переустаткування житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів, відповідальність за вивіз для поховання яких несе організація, що виконує вище перераховані роботи; великогабаритне сміття (ВГС) – відходи (непридатна побутова техніка, меблі), вироблені мешканцями селища, підприємствами, установами, організаціями в місцях проживання, праці, обслуговування, лікування, навчання, завантаження і перевезення яких вимагає додаткових механізмів, машин і т.д.; видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не приводять до їхньої утилізації; виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення; відновлювальна (балансова) вартість об’єкту благоустрою – вартісна оцінка конкретних зелених насаджень, тротуарного покриття, малих архітектурних форм, елементів освітлення і т.п., включаючи роботи по їх відновленню.
 
власна територія – частина території селища, що має площу, границі, місце розташування, правовий статус і інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам–суб'єктам підприємницької діяльності; вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на неї спорудами та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасові дороги, окрім свавільно накатаних доріг (колій). захист зелених насаджень – система правових, організаційних та екологічних мір, які спрямовані на утворення, збереження та відтворення зелених насаджень, озеленених територій та зелених масивів. зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території. землевласник – юридична або фізична особа, якій виділяється земля. знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту.
 
контейнер – стандартна ємність для збору побутових відходів споживання обсягом 0,5 - 0,75, 1,1 м3;
 
малі архітектурні форми й елементи зовнішнього благоустрою – урни, лавки, паркани, газонні огородження, огорожі, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, оголошень, вивісок і інші елементи; навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС, що виникло в результаті самовільного скидання, по обсягу не перевищуюче 1-2м³, на контейнерному майданчику або на будь-якій іншій території; насадження загального користування – парки, лісопарки, сади житлових районів, та інші, які мають вільний доступ населення для відпочинку. несанкціоноване (стихійне) звалище сміття – самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС, відходів виробництва і будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб на площі понад 50 кв.м і обсягом понад 30 куб.м.; об'єкт озеленення – озеленена територія, яка організована по принципах ландшафтної архітектури, що включає в себе відповідно до функціонального призначення всі необхідні елементи благоустрою (парк, сад, лісопарк, захисна смуга, житловий мікрорайон, територія школи, лікарні, промислового підприємства і т.д.) об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження; озеленення – здійснення заходів щодо створення посадок дерев, кущів, влаштуванню газонів і квітників на місцях, призначених для їхнього постійного росту, з метою організації сприятливих умов для праці, побуту і відпочинку населення, поліпшення мікроклімату, санітарно-гігієнічного або ландшафтного оформлення території. Складовими озеленення можуть виступати насадження дерев і кущів, облаштування газонів, квітників, садових доріжок, здійснення природоохоронних заходів і т.п. У такий спосіб озеленення є складовою загального благоустрою території. операції поводження з відходами – збір, перевезення, збереження, обробка (переробка), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
 
підтоплення – підйом ґрунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах, затоплення дороги, переходів, тонелів і т.д. від атмосферних опадів, сніготанення, неякісного укладення асфальту, скидання або витоку води з інженерних систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення перешкоджаюче рухові пішоходів, автотранспорту, пасажирського транспорту. Підтопленою вважається територія площею 2 кв.м і глибиною більш З см;
 
прилегла територія - територія, що безпосередньо примикає до границь будинку, спорудження, огородження будівельного майданчика, автогаражного кооперативу, АЗС, об'єктів торгівлі, реклами й інших об'єктів по всьому периметру до проїзної частини, включаючи тротуари, зелену зону, парковочну кишеню. санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення територій селища від муніципальних відходів, снігу, зборові випадкового сміття в контейнер і утилізація побутових відходів, великогабаритного сміття, зачищення контейнерних майданчиків; дезинфекція контейнерів та контейнерних майданчиків; спеціально відведені місця або об'єкти – місця або об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, спорудження, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами;
 
суб'єкт, що хазяює - підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку й іншу господарську діяльність на території селища;
 
тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, гуртожитках, цвинтарях, пансіонатах, готелях, ресторанах, кафе і інших установах ресторанного господарства, навчальних закладах, лікувальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, видовищних і спортивно-розважальних установах, пляжах, тимчасових об'єктах обслуговування населення; тимчасові об'єкти обслуговування населення – кіоски, павільйони, кіоски громадського харчування, відкриті літні площадки, намети, ларьки, шатри, ларі, столики, лотки, торговельні автомати, стоянки автотранспорту й інші споруди поверховістю не вище двох поверхів, розміщені на термін до п'яти років; утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних або енергетичних ресурсів; утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові; карантин рослин - система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації);
 
утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів облаштованості доріг, організації і безпеці руху, що відповідають вимогам законів України; ушкодження зелених насаджень – заподіяння шкоди кореневій системі, кроні, стовбурові, гілкам дерев і кущів, яке не веде до припинення росту; ушкодження об'єкта озеленення – заподіяння шкоди рослинності й елементам благоустрою об'єкта озеленення.
 
II. БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ′ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ 
2.1. Даними правилами визначається порядок благоустрою селища, його санітарного стану – утримання прибудинкових і внутрішньо-квартальних територій, проїзної частини вулиць, доріг, зупинок громадського транспорту, парків, садів, газонів, територій навколо підприємств торгівлі і ресторанного господарства, територій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій, пустирів, об'єктів культурної спадщини, кладовища.
 
2.2. Управління у сфері благоустрою селища здійснюють органи місцевого самоврядування, комунальне підприємство
Приазовської селищної ради, ПП «Роса» та інші підприємства в межах своїх повноважень. При розташуванні об’єктів благоустрою різного призначення їх власники повинні забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем та/або брати пайову участь в утриманні об’єкту благоустрою. Обсяги пайової участі визначає власник об’єкту благоустрою згідно нормативів, затверджених у встановленому порядку. Утримання інших територій селища виконується їх власниками, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними та юридичними особами згідно з цими Правилами 
2.3. Благоустрій і утримання земельної ділянки і прилеглої до неї території містять у собі: - постійне утримання у чистоті і порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, закріплених рішеннями селищної ради, прибудинкових територій житлових будинків; - утримання у належному стані під'їзних шляхів до житлових, громадських, промислових і виробничих будинків підприємств, організацій і установ усіх форм власності. Під'їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покриття, в т.ч. і пішохідні підходи; - забезпечення належного утримання територій в осінньо-зимовий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року – власники, балансоутримувачі будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні особи), відповідні служби селища повинні забезпечити своєчасний відкол бурульок з дахів, балконів і інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більш 10 см.), очищення від льоду і снігу ґанків і сходинок входу в будинки і споруди; посипання піском тротуарів і пішохідних доріжок. - забезпечення зовнішнього освітлення селищних територій, дворів, штучного освітлення під'їздів багатоквартирних житлових будинків, своєчасної заміни перегорілих ламп;
 
- щоденне прибирання в літній період від піску, сміття і бур'янистої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарів і пішохідних доріжок і їхній ремонт; - облаштування, ремонт і очищення відкритих водостоків і власної зливової каналізації до місця підключення в мережі селища; - своєчасне санітарне прибирання, очищення зелених зон і насаджень та їх технологічне утримання; - облаштування, ремонт і щорічне фарбування огороджень, флагштоків, турнікетів, малих архітектурних форм (устаткування спортивних і дитячих площадок, лавок, урн і т.д.); - облаштування, ремонт, полив і щоденне прибирання газонів, квітників; - посадку, догляд за зеленими насадженнями, знесення аварійних і сухостійних дерев; - ремонт, щоденне прибирання і своєчасне очищення окремо розташованих і вбудовано-прибудованих громадських та дворових туалетів; - періодичний ремонт і фарбування фасадів будинків, торговельних павільйонів і кіосків, у тому числі розташованих на зупинних пунктах громадського транспорту, споруд, парканів, малих архітектурних форм і утримання їх відповідно до паспортів опорядження фасадів, які затверджені у встановленому законодавством порядку; - своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у парках та скверах.
 
2.4. Підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають будинки на правах приватної власності, юридичні і фізичні особи зобов'язані вчасно робити прибирання прилеглих і закріплених за ними земельних ділянок, дотримуватись чистоти і підтримувати порядок на всій території селища, утримувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об'єкти соціального призначення та несуть відповідальність за дотримання чистоти і порядку відповідно з законодавством, Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
2.5. На території селища не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спила дерев, опалого листя, снігу в не встановлених для цього місцях. На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будинках, особам, що проводять ремонт, селищна рада узгоджує місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень.
 
2.6. Підприємства, організації, установи усіх форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані випускати на лінію й експлуатувати транспортні засоби в чистому вигляді.
 
2.7. За псування об'єктів благоустрою, малих архітектурних форм (лавок, урн, огороджень, устаткування пляжів, парків, і інших) технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків), винні несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.
 
2.8. Розміщення тимчасових об'єктів обслуговування населення, малих архітектурних форм, гаражів, опор і так далі повинне здійснюватися у встановленому порядку.
 
2.9. Установка і розміщення об'єктів торгівлі, автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля з рук, з машин або іншим способом може здійснюватись тільки в спеціально встановлених для цього місцях, або при наявності спеціального дозволу.
 
2.10. Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях повинна здійснюватись без заїзду автотранспорту на газони та квітники.
 
2.11.Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях.
 
2.12. Здійснення яких-небудь змін у балконах, лоджіях будинків проводиться після отримання дозволу виконавчого комітету селищної ради за узгодженням з відділом архітектури та містобудування
Приазовськоі райдержадміністрації. 
2.13. Інформаційні таблички, розташовані на фасадах будівель, споруд, житлових будинків, і вивіски повинні утримуватися в справному стані.
 
2.14. Встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки краскою здійснюється за узгодженням з Державтоінспекцією, спеціалізованими підприємствами (службами) до компетенції яких належить виконання вимог законодавства та рішень органів державної влади про дорожній рух та його безпеку.
 
2.15. Виробництво усіх видів земляних будівельних, монтажних робіт повинне здійснюватись при наявності відповідного дозволу.
 
2.16. Облаштованість місцевої каналізації дозволяється тільки за згодою відповідних органів. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у зливову каналізацію забороняється. Підключення виробничої і побутової мережі до водопроводу селища без відповідного дозволу селищної ради не допускається. Категорично забороняється розміщення зливних ям на територіях прилеглих до приватних домоволодінь.
 
2.17. Переміщення існуючих комунікаційних споруд без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж не допускається.
 
2.18. Розміщення зовнішньої реклами всіх типів (об'ємних, щитових, фасадних і ін.) здійснюється відповідно до діючого Порядку розміщення  зовнішньої реклами на території смт.
Приазовське. 
2.19. Власники таксофонів, банкоматів зобов'язані регулярно робити заміну розбитого скла, очищення скла, усунення сторонніх написів, фарбування й очищення кабін, та прибирання сміття з прилеглої території.
 
2.20. Керівники житлових організацій, підприємств і установ, навчальних закладів, підприємств торгівлі і ресторанного господарства, медичних, дитячих установ і інших підприємств зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних та дезактіваційних заходів та укладати договори з підприємствами, що мають право на проведення робіт з боротьби з комахами і гризунами.
 
2.21. Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані здійснювати прибирання прилеглої території власними силами у встановленому даними правилами порядку або укладати договори на санітарне очищення зі спеціалізованими організаціями.
 
2.22. Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності, які експлуатують об'єкти торгівлі і ресторанного господарства, офіси, повинні забезпечити наявність урн біля кожного входу у своє підприємство, робити їх очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу у день.
 
2.23. Приватні домовласники зобов'язані забезпечити дотримання правил складування, збереження, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів, порушення яких тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.ст.82,152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
2.24. Власники гаражів, сараїв, розташованих на території селища, зобов'язані утримувати дані об'єкти в чистоті і порядку, здійснювати їхнє фарбування і прибирання прилеглої території.
 
2.25. Розміщення технічних засобів зовнішньої реклами з підключенням до мережі зовнішнього освітлення селища здійснюється, тільки після узгодження дозвільної документації з власниками електричних мереж на підставі існуючих вимог і укладених договорів.
 
Засоби зовнішньої реклами можуть бути відключені в наступних випадках: - при несанкціонованому підключенні технічних засобів реклами (при цьому складається протокол про адміністративне правопорушення для розгляду на адміністративній комісії селища); - при грубому порушенні правил технічної експлуатації засобів зовнішньої реклами; - рекламна установка не несе рекламної інформації.
 
III. ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
СЕЛИЩА 
3.1.Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, на об’єктах благоустрою за рахунок бюджетних коштів виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підприємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування згідно рішень селищної ради – за рахунок коштів їх власників власними силами або згідно з укладеною угодою зі спеціалізованими підприємствами відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: - на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів; - на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, підприємства, організації; - на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них - забудовники чи власники цих територій; - на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.
 
3.4. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі зелені насадження) в селищі
Приазовське здійснюється в порядку, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06р. №1045. 
3.5. За пошкодження зелених насаджень або самовільне знесення, а також неприйняття засобів охорони та утримання – винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладення штрафу не звільняє винних від обов'язків сплати коштів за нанесені збитки, згідно п. 3 ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
 
3.6. Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зелених насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою виконують виконавчий орган
Приазовської селищної ради та комунальне підприємство при Приазовській селищній раді.
3.7. Координація робіт із створення, утримання та експлуатації зелених насаджень
на території населених пунктів Приазовської селищної ради в цілому покладається на виконавчий орган Приазовської селищної ради. 
3.8. Охорона зелених насаджень
на території населених пунктів Приазовської селищної ради є громадським обов'язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують лісопарки, та інші місця масового відпочинку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень. 
3.9. З метою забезпечення чистоти та порядку в селищі, належного утримання зелених насаджень забороняється: - захаращувати пішохідні тротуари, газони, квітники тимчасовими об'єктами обслуговування населення; - складувати будь-які матеріали;- створювати звалища сміття, брудного снігу і льоду; - посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах; - влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати автотранспортні засоби і розміщувати торгівельне обладнання, якщо це приводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів; - будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, виданого в установленому порядку; - використовувати малі архітектурні форми не за їх призначенню;
 
- ходити і організовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санках, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних; - випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття і порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 
- підвішувати гамаки, гойдалки, вірьовки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи і інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерева; - видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;
 
- рвати квіти, ламати дерева, чагарники; - вигулювати собак в місцях масового відпочинку; - випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях; - псувати дерева, чагарники, троянди, квітники, зривати бруньки, листя, квіти, забивати в дерева гаки, скоби, обв'язувати дерева дротом, робити написи і інші механічні пошкодження; - згрібати листя до комлевої частини дерев, чагарників.
 
- самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на території селища, за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нормам і правилам; - проводити посадку дерев, чагарників на трасах теплових, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійнокабельних споруд;
 
- вивозити і звалювати сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг в не встановлених для цих цілей місцях; - мити проїжджу частину доріг шляхом вибивання струменем води ґрунту і сміття на тротуари, газони, майданчики для зупинки громадського транспорту; - виливати помиї на територію дворів і вулиць, використовувати для цього колодязі водостоків каналізації, сміттєзбірники, а також користування поглинаючими отрутами і закопування нечистот в землю;
 
- скидати відходи каналізації на проїжджу частину доріг, тротуари і газони при проведенні ремонтних робіт; - скидати у водоймища побутові і виробничі відходи, що забруднюють воду; - вивозити з будівництв будівельне сміття і грунт у не відведені для цих цілей місця; - утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, схильними до гниття; - звалювати пісок, глину і інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях прилеглих до будинків, належних громадянам на праві приватної власності;
 
- спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, квітниках, в дворах підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, а також в контейнерах; - виставляти тару із сміттям і відходами в не встановлених місцях, смітити на вулицях і площах, на пляжах і інших загальних місцях; - розклеювати афіші, оголошення на павільйонах, дверях, вікнах магазинів, підприємств громадського харчування, стінах будівель, стовпах, деревах і інших предметах, не призначених для цих цілей;
- скидати сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливової каналізації; - рух забруднених машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів укриття, що запобігають забрудненню території селища; - викидати сміття з балконів, лоджій, з вікон, а також захаращувати балкони великогабаритними предметами ужитку; - проводити посадку на газонах вулиць овочів усіх видів; - використовувати без відповідного дозволу під городи вільні земельні ділянки, розташовані поблизу житлових будинків і влаштовувати на них огорожі; - робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, огорожах, павільйонах на зупинках, тротуарах, дорогах та інших монументальних спорудах; - здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці); - рух авто-, мото-,
велотранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах селища; - забруднювати відходами собак і кішок сходові майданчики і інші місця суспільного користування в багатоквартирних будинках; - перебування з собаками в садах, парках, скверах, на стадіонах, пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках без намордників, купання собак у водоймищах в місцях масового купання людей; - залишати собак і кішок бездоглядними; - пристрій приміщень для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25 метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садів, шкіл і інших об'єктів права власності; випускати тварин, курей на вулицю і територію дворів, парків, розміщати домашніх тварин в підвалах, на балконах, лоджіях і в дворах будинків, що мають два і більше поверхів; - виставляти для продажу товар на підприємствах торгівлі шляхом вивішування зразків зовні на стінах, дверях, фасадах будівель, приміщень; - складувати тару і запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів і інших об'єктів торгівлі і обслуговування населення; - залишати неприбраною ділянку дороги, на якій відбулася дорожньо-транспортна подія після проведення працівниками ДАІ всіх невідкладних дій; - залишати не прибраною територію на вулицях, в парках і інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів для морозива, іншого торгового устаткування; - захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків; - використання будь-яких видів музичного обслуговування, організація феєрверків, використання піротехнічної продукції після 22 годин; - розміщувати малі архітектурні форми біля фасадів адміністративних і культових будов, безпосередньо біля пам'ятників, клумб.
 
IV. УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ ТИМЧАСОВИХ ОБ′ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ 
4.1. Розміщення й установка малих архітектурних форм і елементів зовнішнього благоустрою, установка декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, опорних стовпів допускається за рішенням
Приазовської селищної ради. 
4.2. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, тимчасових ринків, відкритих літніх площадок, павільйонів на зупинках транспорту й інших тимчасових об'єктів обслуговування, що вимагають оформлення договору оренди землі здійснюється у встановленому порядку.
 
4.3. Суб'єкти, що хазяюють, зобов'язані утримувати в зразковому порядку тимчасові об'єкти обслуговування населення і малі архітектурні форми, постійно робити їх поточний ремонт і фарбування, відповідно до затвердженого проекту або паспорту оздоблення фасадів, узгодженому з районним відділом архітектури та містобудування
Приазовської райдержадміністрації. 
4.4. Фарбування тимчасових об'єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм, покажчиків зупинок транспорту і переходів повинне здійснюватись не менш одного разу в рік, або у випадку втрати об'єктом належного зовнішнього вигляду, по мірі необхідності.
 
4.5. Біля кожної малої архітектурної форми повинне бути штучне освітлення, а також упритул до неї покриття удосконаленого типу. Біля малої архітектурної форми їхні власники встановлюють урни для сміття та здійснюють проведення благоустрою прилеглої території на відстані 10 метрів від меж земельної ділянки.
 
4.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинне здійснюватись не рідше одного разу на рік.
 
4.7. Власники тимчасових об'єктів обслуговування населення зобов'язані:
 
- робити очищення стекол і вітрин не рідше одного разу в два тижні у літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення – по мірі необхідності; - установити урни і робити їхнє очищення по мірі забруднення, але не рідше одного разу на день; - укласти договір з підприємством, що виконує таку роботу, на вивіз ТПВ; - по мірі забруднення, але не рідше одного разу в день робити прибирання власної і прилеглої території на відстані 15 метрів; - власники кафе, відкритих літніх площадок, ринків, зобов'язані установити в необхідних кількостях туалети і проводити їхнє обслуговування.
 
V. УТРИМАННЯ ФАСАДІВ І ПОКРІВЕЛЬ 
5.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будівлі і споруди, зобов'язані забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об'єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій, ринв і т.п.), а також підтримувати в чистоті і справному стані, розташовані на фасадах інформаційні таблички і т.п.
 
5.2. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будівель і їхніх конструктивних елементів.
 
5.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будівлі повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки крім того покажчиками номерів під'їздів і квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані.
 
5.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами, повинно бути організоване своєчасне очищення покрівель від снігу, льоду і бурульок.
 
5.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинне здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.
 
5.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно зробити попереджувальні заходи, що забезпечують безпеку руху пішоходів.
 
VI. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ І РЕКЛАМА 
6.1. Засоби зовнішньої реклами й інформації повинні розміщуватися відповідно до встановленого порядку, утримуватися в чистоті і підсвічуватися в темний час доби. Відповідальність за їхнє утримання несуть юридичні особи, на яких оформлена дозвільна документація.
 
6.2. Включення підсвічування окремо встановлених рекламних конструкцій, підсвічування вітрин і вивісок здійснюється відповідно до графіка включення пристроїв зовнішнього освітлення.
 
6.3. Після монтажу (демонтажу) рекламної конструкції рекламорозповсюджувач зобов'язаний відновити благоустрій території протягом 10 днів.
 
6.4. Забороняється робити зміну зображень (плакатів) на рекламних конструкціях із заїздом автотранспорту на газони, залишати на газонах сміття від заміни рекламної продукції. Забороняється робити обрізку дерев при установці засобів зовнішньої реклами будь-якого вигляду на території селища без узгодження з селищною радою.
 
6.5. Забороняється наклеювання і розвішування на будинках, заборах, павільйонах, зупинках пасажирського транспорту, опорах освітлення, дорожніх знаках, деревах яких-небудь оголошень і інших інформаційних повідомлень.
 
6.6. Організація робіт з видалення самовільно розташованих рекламних і інших оголошень, написів і зображень із всіх об'єктів (фасадів будинків і споруд, магазинів, опор контактної мережі і зовнішнього освітлення і т.п.) незалежно від їхньої відомчої належності покладається на власників, балансоутримувачів або орендарів зазначених об'єктів, а окремо розташована реклама – на власника реклами або рекламне агентство, контроль – на виконавчий орган селищної ради.
VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩА 
7.1. Система санітарної очистки та прибирання території селища передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будівель і споруд, підприємств торгівлі, ресторанного господарства та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд; вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території селища) і включає в себе організацію утримання та прибирання територій місць загального користування (тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів та дворових територій, пляжів, ринків, лісопарків, інших об'єктів благоустрою).
 
7.2. Роботи по прибиранню територій здійснюються відповідно з вимогами цих правил та згідно вимог чинного законодавства.
 
7.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
 
1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;
 
2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється підприємствами, які виконують цю роботу;
 
3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;
 
4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
 
5) вивезення сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, здійснювати один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з графіком, але не менше ніж один раз на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше одного разу на тиждень;
 
6) щотижнево проводити заходи „чистий четвер” на закріплених за підприємствами та установами прилеглих територіях;
 
7) утримувати приміщення громадських туалетів, вигрібні ями приватних домоволодінь у належному санітарному та технічному стані.
 
8) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів з підприємствами, які виконують дану роботу;
 
9) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
 
10) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це балансоутримувачів та/або організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;
 
11) регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;
 
12) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;
 
13) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
 
14) проводити заходи по боротьбі з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;
 
15) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;
 
16) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння нових;
 
17) не допускати пошкодження елементів благоустрою селища, розташованих на прилеглих територіях;
 
18) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
 
19) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.
 
7.4. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:
 
1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;
 
2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньо квартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках дощоприймальних колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або сміттєзвалище, інші місця, визначені виконкомом селищної ради.
 
3) Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, або піщано-соляною сумішшю. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.
 
7.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, шляхопроводів, перехресть, підйомів проводиться в порядку, визначеному виконкомом селищної ради.
 
7.6. Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.
 
7.7. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.
 
7.8. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням селищної ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.
 
7.9. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території селища, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.
 
7.10. Всі об'єднання громадян, підприємства, організації, установи незалежно від форми власності, інші юридичні особи, їх філії, представництва, відділення, фізичні особи-підприємці на початку кожного календарного року зобов'язані укладати договори на вивіз твердих побутових відходів з підприємствами, що виконують дану роботу.
 
7.11. Для забезпечення належного санітарного рівня території селища шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація робіт по прибиранню, санітарній очистці та благоустрою території покладається як на комунальні підприємства селища, так і на інші підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб, які є суб'єктами благоустрою.
 
7.12. Планове прибирання проїжджої частини вулиць та площ з удосконаленим покриттям здійснюється експлуатуючими організаціями. Прибирання тротуарів та дворових територій будинків, які знаходяться на балансі підприємств, відомств в межах закріплених територій (органами місцевого самоврядування), здійснюється силами й коштами відповідних підприємств, відомств.
 
7.13. Прибирання вулиць, дворів, площ, тротуарів, газонів, паркових та прилеглих до них територій, ринків, інших земельних ділянок здійснюються підприємствами, організаціями, закладами, орендарями та забудовниками, у віданні яких вони знаходяться, а також громадянами, які мають будинки (ділянки) на правах приватної власності. Прибирання територій, прилеглих до приватних домоволодінь (покос трави, збирання сміття, тощо) у межах їх ділянок до проїжджої частини вулиці здійснюється власниками даних будинків та постійно підтримується ними в належному стані.
7.14. Керівники підприємств та організацій, власники і балансоутримувачі мереж електро- та водопостачання, газопроводів та інших мереж, що мають санітарно-захисні зони, повинні утримувати їх в належному санітарному стані та здійснювати постійний догляд за зеленими насадженнями.
 
7.15. Щоб не створювати перешкоди техніці при прибиранні вулиць забороняється власникам транспортних засобів залишати їх на довгий час на проїжджій частині вулиць.
 
7.16. Об'єднання громадян, підприємства, організації, установи незалежно від форми власності, інші юридичні особи, їх філії, представництва, відділення, фізичні особи-підприємці зобов'язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь/місць здійснення підприємницької та іншої діяльності території до середини проїжджої частини внутрішньо-дворових проїздів та до початку проїжджої частини вулиць селища, включаючи тротуар, зелену зону та бордюрне огородження. У випадку коли розрив між будівлями не перевищує 100 м. та межа територій між ними не визначена, нею вважається середина розриву. Якщо розрив складає більше 100 м, то рішення межі приймає експлуатуюча організація за погодженням з виконкомом селищної ради.
 
7.17. Території та прилеглі території садів, лісопарків, шляхи на території кладовищ та прилеглі до них тротуари та проїзди прибираються й підтримуються в належному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться.
 
7.18. Власники будівель і споруд, включаючи встановлені сезонно, розташованих на території об'єктів благоустрою (парку, лісосмуги та ін.) повинні утримувати закріплену за ними територію та брати участь в утриманні цього об'єкта.
 
7.19. Прибирання та утримання в належному санітарному стані територій та земельних ділянок, які зарезервовані за підприємствами та приватними особами для подальшого проектування, здійснюється силами та за рахунок підприємств та приватних осіб, за якими вони зарезервовані, з моменту прийняття відповідного рішення.
 
7.20. Прибирання тротуарів, територій, прилеглих до об’єктів побутового обслуговування, ресторанного господарства, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі проводиться на відстань до бордюрного каменю, який обмежує проїзну частину вулиці, та 20 м по інших сторонах периметру, а навколо палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі в радіусі 10 метрів по периметру – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;
 
7.21. Прибирання територій зон паркування покладається на підприємства, які виконують даний вид робіт за угодою.
 
7.22. Прибирання територій прилеглих до гаражів на відстань 20 метрів по периметру – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників, користувачів (якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів.
 
7.23. Прибирання територій прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти.

7.24. Прибирання територій прилеглих до АЗС, на відстань до бордюрного каменю, що обмежує проїжджу частину вулиці, та на відстань 20 метрів по периметру – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти. 
7.25. Прибирання територій пунктів зупинки маршрутних транспортних засобів, на яких відсутні об’єкти торгівельної діяльності – покладається на підприємства, які виконують даний вид робіт за угодою. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, здійснюється відповідно до умов цих Правил, в радіусі 10 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, 25 метрів – для кінцевих зупинок/місць відстою.
 
7.26. Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі, територій автокооперативів та місць паркування здійснюється їх власниками (балансоутримувачами).
 
7.27. Територія об'єктів залізничного транспорту прибирається їх балансоутримувачем (власником, користувачем) в межах охоронних зон.
7.28. Прибирання тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями в радіусі 5 метрів по периметру, – покладається на власників домоволодінь.
 
7.29. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць і доріг, очистка колекторів дощової каналізації, зливостоків проводиться експлуатуючою організацією; - на території підприємств та організацій - цими підприємствами, організаціями; - на території приватного сектору - домовласниками. Відомчі водовідвідні споруди обслуговуються відповідними відомствами.
 
7.30. Громадські туалети повинні утримуватися в належному стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони знаходяться.
 
7.31. Залишати на вулиці побутове сміття в очікуванні сміттєвозів, забруднювати територію селища при перевезенні сміття, сипких та інших матеріалів, виливати рідкі відходи в каналізаційні люки, на тротуари, газони і проїжджу частину дороги, складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні та промислові відходи та сміття на вулицях, проїздах та у невстановлених місцях забороняється.
 
7.32. В зонах відпочинку та місцях масового відвідування громадян з метою запобігання засмічення територій селища встановлюються урни. Крім того, підприємствами, організаціями (орендарями або забудовниками) навпроти своїх споруд біля входу, торгівельними організаціями, підприємцями - біля входу та виходу з торгівельних приміщень, біля наметів, кіосків, павільйонів та ін., встановлюються урни. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.
VIII. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, ЗЕМЛЯНИХ, МОНТАЖНИХ, РЕМОНТНИХ ТА ІНШИХ РОБІТ 
8.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.
 
8.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:
 
1) будівництво прохідних каналів (тунелів) для прокладки інженерних комунікацій та комунікацій зв’язку. При виконанні будівельних робіт в існуючій забудові, для отримання дозволу на будівельні або ремонтні роботи виконавець робіт в обов’язковому порядку надає договір на право користування земельною ділянкою, на якій проводяться роботи, або документ, який посвідчує право власності на землю;
 
2) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;
 
3) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм;
 
4) встановлення на місці проведення робіт інформаційного щита з інформацією про вид робіт, терміни проведення робіт, відповідальну організацію та посадову особу, контактний телефон, номер дозволу на проведення земляних та/або будівельних робіт.
 
5) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органу архітектури та будівельних норм та правил.
 
8.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюється на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів, санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.
 
8.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.
 
8.5. Планування і забудова селища, формування житлових районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об'єктів. Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об'єкти для інвалідів.
 
8.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:
 
1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;
 
2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається у встановленому порядку. При доставці на об’єкт асфальтобетонних розчинів, піску, інших сипучих вантажів замовник зобов'язаний погодити маршрути та графік руху задіяного для цих цілей автотранспорту з балансоутримувачем доріг або експлуатуючою організацією. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;
 
3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) лише на підставі дозволу (ордера) балансоутримувача доріг або експлуатуючої організації. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується також на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовником в обов’язковому порядку повідомляється балансоутримувачу доріг або експлуатуючій організації та повертається дозвіл (ордер) на даний вид робіт.
 
4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);
 
5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;
 
6) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів за погодженням з виконкомом селищної ради та відділом містобудування і архітектури
Приазовської райдержадміністрації; 
7) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;
 
8) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;
 
9) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
 
10) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;
 
11) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;
 
12) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
 
13) здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі: - позитивного висновку виконкому селищної ради; - узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;
 
- дозволу Інспекції держаного архітектурно-будівельного контролю на проведення будівельних робіт;
 
14) не допускати понаднормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;
 
15) не допускати відкачування та відведення стічних вод на газони, тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
 
16) при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;
 
17) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;
 
18) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;
 
19) на вулицях, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;
 
20) розриття шляхового покриття площ, вулиць, тротуарів, дорожніх об’єктів виконувати виключно за рішенням виконавчого комітету селищної ради, оформленого у встановленому порядку;
 
21) улаштування паркувальних місць на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїжджої частини дороги здійснюється за рішенням виконкому селищної ради, оформленого у встановленому порядку та з обов'язковим погодженням із Державтоінспекцією.
 
8.7. Тимчасове аварійне або планове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається експлуатуючою організацією на наступних умовах:
 
1) підприємство, установа, організація або її відповідальна особа, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;
 
2) дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;
 
3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку: - обгородити місце розриття стандартними пофарбованими бар'єрами; - при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;
 
- встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу; - на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду; - у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;
 
4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов'язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;
 
5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;
 
6) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;
 
7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;
 
8) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;
 
9) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;
 
10) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям;
 
11) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;
 
12) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;
 
13) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) терміни з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;
 
14) зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та такого ж типу дорожнього покриття проїзної частини;
 
15) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних вулицях, бульварах, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в терміни, вказані в дозволі (ордері);
 
16) виконання робіт включає відновлення благоустрою: - відновлення твердого покриття, трав’яного покрову; - висадку зелених насаджень; - вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів; - відновлення нормального руху пішоходів та транспорту; - інші роботи з відновлення благоустрою. При поверненні дозволу на проведення земляних та інших робіт експлуатуюча організація проводить перевірку відновлення пошкодженого об’єкту благоустрою. У разі виконання відновлення власними силами замовника, остаточне рішення щодо об’єму робіт по відновленню приймається експлуатуючою організацією.
 
Відповідальність за просадку відновленого дорожнього покриття, тротуарів, газонів внаслідок неякісно проведеного відновлення, протягом року покладається на замовника робіт, пов’язаних з пошкодженням об’єкту благоустрою. У випадках, коли роботи з відновлення не виконані, балансоутримувач та/або експлуатуюча організація, яка представляє/ утворює комісію, яка проводить обстеження об'єкту благоустрою визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) за Методикою визначення відновної вартості об'єкту благоустрою, затвердженою Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 26.10.2006 № 356. Підприємства, організації, установи, які проводили земляні роботи, повинні відшкодувати балансоутримувачу та/або експлуатуючій організації збитки у розмірі подвійної відновної вартості робіт з відновлення (відбудови) об'єкту;
 
17) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) термінів (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями селищної ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;
 
18) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;
 
19) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою балансоутримуючу та/або експлуатуючу організацію, пожежну інспекцію, швидку медичну допомогу, всі організації, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) дозволу (ордеру) на проведення аварійних робіт. Термін дії аварійного ордера не більше трьох діб. При відсутності дозволу (ордера), виданого уповноваженою на це організацією, збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.
 
8.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновленням благоустрою здійснюють особи, уповноважені виконкомом селищної ради, та інші органи відповідно до діючого законодавства.
IX. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИМ СМІТТЯМ, БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ, ТОЩО. 
9.1. Функції по організації робіт поводження з ТПВ на території селища покладаються на
ПП «Роса», комунальне підприємство Приазовської селищної ради та інші.
9.2. ТПВ збираються в контейнери, які встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках згідно санітарних норм і правил, та в спеціалізовані мішки для сміття.
 
9.3. Майданчики для встановлення контейнерів для збору ТПВ повинні бути з твердим покриттям, з ухилом убік проїзної частини, мати з трьох сторін огородження висотою 1.2 – 1.5 м, щоб не допускати розносу сміття на прилеглу територію та мати зручний під′їзд для спецавтотранспорту,
 
9.4. Контейнери і площадки під ними повинні не рідше одного разу в 10 днів, крім зимового періоду, промиватися й оброблятися дезінфікуючими засобами.
 
9.5. Майданчики для контейнерів при наявності містобудівної можливості, повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків, місць відпочинку населення на відстані не менше, як 20 метрів і не більше, як 100 метрів від житлових будинків. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення ТПВ.
 
9.6. Забороняється встановлювати контейнери на газонах і в прохідних арках будинків. Сміттєзбірники, що знаходяться на проїзній частині, повинні бути обладнані світловідображуючими елементами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.
 
9.7. Схема розміщення контейнерних майданчиків узагальнюється виконавчим комітетом селищної ради, погоджується органами санепіднадзору, архітектури та затверджується селищним головою.
 
9.8. Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркірування з указівкою реквізитів власника
 
9.9. Відповідальність за утримання контейнерів та контейнерних майданчиків покладається на балансоутримувачів.
 
9.10. Юридичні або фізичні особи мають право на влаштування окремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на земельній ділянці, відведеній даному суб′єкту згідно діючого законодавства і відповідно до санітарних норм та включення його до схеми розміщення згідно з п.9.7 даних Правил.
 
9.11. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарську діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків і не мають власних контейнерних майданчиків, укладають договори на збирання та вивезення ТПВ з організацією, яка здійснює експлуатацію даного житлового будинку або з балансоутримувачем контейнерів.
 
9.12. Юридичні особи, які не мають власних контейнерних майданчиків, і здійснюють господарську та іншу діяльність у нежитлових приміщеннях (окремих будівлях) повинні укладати договори на вивіз ТПВ з балансоутримувачем будівлі або підприємством, яке обслуговує дану територію( будівлю).
 
9.13. При отриманні дозволу на право виносної торгівлі суб′єкти підприємницької діяльності укладають договори з балансоутримувачами контейнерів та здійснюють попередню оплату за вивезення ТПВ не менш як на 1 місяць.
 
9.14. Відходи, які виникають в результаті проведення будівельних робіт на відведених в установленому порядку земельних ділянках, збираються в межах даної земельної ділянки та вивозяться власними силами в установленому порядку.
 
9.15. Вивіз великогабаритного сміття та гілок здійснюється приватними або юридичними особами за власні кошти своїм транспортом або спеціалізованими підприємствами в місця для захоронення або утилізації.
 
9.16. Розміщення відходів фізичними та юридичними особами в місцях, не зазначених в даних Правилах, забороняється.
 
9.17. Юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків, власники приватних домоволодінь зобов'язані укладати договори на вивіз ТПВ, ВГС, будівельних і інших муніципальних відходів, що підлягають захороненню, з
підприємством, що займається вказаним питанням відповідно до затверджених середньорічних норм їхнього накопичення (ТПВ, ВГС) і фактичним утворенням (будівельні та інші відходи). У випадках значного відхилення утворення ТПВ від норми накопичення, договір на вивіз ТПВ укладається по фактичному утворенню ТПВ. Факти відхилення від норми підтверджуються натурними вимірами. 
9.18. Вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, підприємств соціально-культурного призначення, інших підприємств здійснюється спеціалізованими підприємствами за їх заявою.
 
9.19.
Приазовська селищна рада, ПП «Роса» та інші
здійснюють вивіз ТПВ самостійно або з залученням інших підприємств незалежно від форм власності на конкурсній основі.
 
9.20. Конкурс на право вивезення ТПВ з території селища або з окремої території селища проводить
Приазовська селищна радоа. 
9.21. Відмовлення від виконання даних вимог суб'єктами, які є джерелами утворення твердих побутових відходів, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища.
 
X. ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 
10.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов'язані:
 
1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 
2) забезпечувати в житлових будинках, жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час з 22.00 до 8.00;
 
3) додержуватися під час роботи закладів ресторанного господарства, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час з 22.00 до 8.00;
 
4) додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), побутового обслуговування, які розташовані в жилих будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;
 
5) вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти): - житлових будинках і прибудинкових територіях; - лікувальних установах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури; - готелях і гуртожитках;
 
- закладах ресторанного господарства, торгівлі, побутового обслуговування, розважального  бізнесу; - інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; - парках, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.
 
10.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
 
10.3. Забороняється:
 
1) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворювального обладнання та інших гучномовних установок, створення шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об'єктах у нічний час з 22.00 до 8.00;
 
2) проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладах, розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;
 
3) встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;
 
4) стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 6.00.
 
10.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
 
1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 
2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;
 
3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
 
4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
 
5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
 
6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;
 
7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 
8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня селища, інших свят відповідно до рішення селищної ради, проведення спортивних змагань;
 
9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із виконавчим комітетом селищної ради.
 
XI.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ 
11.1. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.
 
11.2. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягуються в розмірі, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
11.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення здійснюється у встановленому порядку.
11.4. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за власниками, користувачами, орендарями територій проводиться відповідними службами.
 
11.5. За результатами перевірки комісією складається акт установленої форми, у якому вказують виявлені недоліки, установлюється термін для їхнього усунення.
 
11.6. Акт підписується членами комісії, посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем
 
11.7. У випадку відмовлення від підписання акта в ньому робиться відповідна відмітка.
 
11.8. У випадку не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін, акт (протокол) передається до адміністративної комісії для притягнення порушника санітарного стану до адміністративної відповідальності.
 
11.9. Утримання закріпленої території власником, користувачем, орендарем вважається неналежним за умови складання комісією протягом календарного року двох і більш актів про допущені порушення, що не оскаржені і не скасовані у встановленому порядку.
 

XII.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 
12.1. При виявленні порушення норм, передбачених даними Правилами, та складанні відповідних протоколів і актів винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про відповідальність підприємств, їхніх об'єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування». Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно з вимогами кримінального Кодексу України. Розмір цивільно-правової відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюється відповідно з нормами, встановленими Цивільним кодексом України, Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.
 
12.2. Відповідно ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" порушенням цих Правил вважається:
 
12.2.1.Вчинення дій, що завдають шкоди об'єктам благоустрою селища, санітарному стану, навколишньому природному середовищу та громадському порядку: - засмічення, забруднення приміщень та місць загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо. - пошкодження об'єктів благоустрою.
 
12.2.2. Виконання без письмового дозволу виконавчого комітету селищної ради: - розриття ґрунту для усіх видів робіт; - дорожні роботи; - розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження квітників і дерев у межах прибудинкових територій; - розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель (споруд); - розміщення рекламних конструкцій.
 
12.2.3. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів чи споруд, засмічення території за межами огорож цих об'єктів і споруд ґрунтом і сміттям тощо, утворених при виконанні відповідних робіт:
 
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі; - відсутність освітлення розкопаного місця; - відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт; - неякісне відновлення благоустрою об'єкта після виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.
 
12.2.4.Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.
 
12.2.5.Виконання робіт з благоустрою селища без затверджених проектів на виконання земляних робіт та відповідного дозволу.
 
12.2.6. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.
 
12.2.7. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом.
 
12.2.8. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів: - відсутність у суб'єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ і ВГС зі спеціалізованими організаціями; - відсутність контейнеру для сміття у місцях, в яких цими правилами передбачено його наявність; - відсутність твердого покриття на контейнерних майданчиках для сміття.
 
12.2.9. Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у не відведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.
 
12.2.10. Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків.
 
12.2.11. Спалювання на території селища листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах.
 
12.2.12. Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо, відкритим способом, або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання.
 
12.2.13. Забруднення доріг і інших територій селища внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів.
 
12.2.14.Незадовільне утримання (незадовільний санітарно-технічний стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських туалетів.
 
12.2.15. Знищення зелених насаджень без спеціального на те дозволу.
 
12.2.16. 3ахаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у не відведених для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів; установлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому селищної ради.
 
12.2.17. Забруднення водойм.
 
12.2.18. Наїзд на будь-якому автотранспорті на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі, та паркування на них.
 
12.2.19. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях.
 
12.2.20. Паркування автотранспортного засобу у межах парків, самовільне паркування у межах зони паркування.
 
12.2.21.Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня перереєстрація), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.
 
12.2.22. Розвішування дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг.
 
12.2.23. Розміщення об'яв, афіш, листівок, плакатів тощо у не відведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об'яв, афіш, листівок, плакатів тощо.
 
12.2.24. Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів у містах і населених пунктах. Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів і бджіл.
 
12.2.25. Викидання сміття з вікон (у т. ч. автотранспортних засобів), балконів, витрушування на сходинній площадці чи з балконів килимів та килимових доріжок.
 
12.2.26. Проведення робіт, пов'язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж у т.ч. систем інформаційних комунікацій та обладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веденні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі.
 
12.2.27. Самовільний ремонт або підключення до інженерних мереж будь-якого призначення (підземних і наземних).
 
12.2.28. Розміщення зливних ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь.
 
12.2.29. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території.
 
12.2.30. Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, з покрівель, з прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, в тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.
 
12.2.31. Посипання тротуарів хімічними речовинами.
 
12.2.32. Відсутність урн для сміття на об'єктах, де їх обов'язкова наявність передбачена цими Правилами.
 
12.2.33. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.
 
12.2.34. Витоки води, фекалій на впорядковані території.
 
12.2.35. Незадовільне забезпечення технічної справності:
 
а) доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, пішохідних доріжок;
 
б) колодязів водопровідних, каналізаційних, зв'язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.
 
12.2.36. Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх до затверджених паспортів, проектів, вимог):
 
а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття:
 
б) кіосків, літніх торгівельних майданчиків, стаціонарних палаток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту;
 
в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам'ятників, скульптур.
 
12.2.37. Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будинків, споруд та інших об'єктів, розташованих на території селища.
 
12.2.38. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів.
 
12.2.39. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при використанні працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.
 
12.2.40.Використання гучномовної апаратури на відкритих та закритих концертних та танцювальних майданчиках, в закладах ресторанного господарства (ресторанах, барах, кафе тощо), ігорних будинках, закладах культури без прийняття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПІН № 3077-84 після 22.00.АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Приазовської селищної ради "Про затвердження Правил благоустрою території Приазовської селищної ради Приазовського району Запорізької області"

Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-1У та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Приазовської селищної ради "Про затвердження Правил благоустрою території Приазовської селищної ради" як регуляторного акту.

1. Опис проблеми

Стан благоустрою території Приазовської селищної ради не відповідає в повному обсязі вимогам Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території.

Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення, чистота територій селища являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день Правила благоустрою території Приазовської селищної ради не розроблені.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об"єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об"єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об"єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою селищної ради.

Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов'язків суб"єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб"єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов"язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв"язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об"єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

2. Мета регулювання

Метою даного регулювання є:

- створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження і охорона навколишнього природного середовища;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

3. Альтернативи

Альтернатива 1. Користуватись Законом України "Про благоустрій населених пунктів". Стаття 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою населеного пункту - нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об"єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Отже, дана альтернатива не прийнятна через те, що в даному Законі є пряма вказівка

на розробку і затвердження Правил благоустрою території в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою території Приазовської селищної ради забезпечить:

  • дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

  • чітке визначення прав і обов'язків суб"єктів у сфері благоустрою;

  • розмежування відповідальності між суб"єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою селищної ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та затвердження "Правил благоустрою території Приазовської селищної ради" як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв"язання проблем і відповідні заходи

Рішення встановлює: 1.Правила благоустрою території Приазовської селищної ради, які визначають: учасників правовідносин у сфері благоустрою; об"єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання; обмеження при використанні об"єктів благоустрою;

права і обов"язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою селищної ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій;

основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;

2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

3.Закріплення за суб'єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протиожеледних заходів.

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Досягнення мети, зазначеної у пункті 2 цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженням рішенням сесії Приазовської селищної ради Правил благоустрою території Приазовської селищної ради.

Розробка рішення Приазовської селищної ради здійснюється за принципами:

законності;

гласності (відкритості та загальнодоступності);

колегіальності.

6. Визначення показників результативності рішення

1.Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території Приазовської селищної ради, кількість несанкціонованих звалищ сміття.

2.Суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов"язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об"єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом оплати послуг комунального підприємства робіт по прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів.

Встановити конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість су"єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.

З.У відповідності до частини 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.03 р. № 1160-1У рівень поінформованості суб"єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

прочитають зазначене рішення в районній газеті «Приазовская новь» за результатами оприлюднення;

отримують регуляторний акт за запитами до виконкому селищної ради;

отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в "Правилах благоустрою території Приазовської селищної ради».

7. Обгрунтування терміну дії рішення

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов"язковим до застосування на території Приазовської селищної ради, термін дії якого довгостроковий ( до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження "Правил благоустрою території Приазовської селищної ради "є" відповідає чинному законодавству.

8.Визначення заходів відстеження результативності рішення

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення).

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки, рейди інспекції з благоустрою, та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою тариторії населених пунктів, а також кількість порушень Правил благоустрою території Приазовської селищної ради.
Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти