Пошукголовна сторінка

 

ПОРЯДОК
розгляду письмових звернень громадян у
Приазовській районній державній адміністрації

1. Розгляд письмових звернень громадян у Приазовській районній державній адміністрації (далі - райдержадміністрація) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями), Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами та доповненнями).

2. Звернення, що надійшли до райдержадміністрації, реєструються в загальному відділі апарату райдержадміністрації в день надходження згідно із Класифікатором звернень громадян та передаються на розгляд голові райдержадміністрації, а в разі його відсутності, першому заступнику голови.

При реєстрації звернень на першому аркуші звернення проставляється відповідний штамп із зазначенням дати та вхідного номеру відповідного звернення.

У разі особистого подання письмового звернення до райдержадміністрації, на вимогу громадянина, на першому аркуші копії звернення, яку він залишає собі, проставляється відповідний штамп, дата надходження та вхідний номер звернення.

3. Голова районної державної адміністрації у триденний термін розглядає письмові звернення та дає відповідні доручення по вирішенню порушених питань.

4. Облік письмових звернень здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації в підсистемі «Звернення громадян» електронної автоматизованої системи документообігу «Optima WorkFlow». В підсистемі «Звернення громадян» відповідальним працівником загального віддлу апарату райдержадміністрації на кожне звернення заповнюється картка звернень громадян (форма картки у додатку 1).

5. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

6. У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, голова райдержадміністрації згідно з чинним законодавством може прийняти рішення про припинення розгляду звернення на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень. Проект відповіді заявнику про припинення розгляду питання готується юридичним відділом апарату райдержадміністрації.

Подальші звернення від таких заявників з питань, розгляд яких припинено, райдержадміністрацією не розглядаються, про що загальний відділ апарату райдержадміністрації повідомляє заявника у термін, не більше п’яти днів з дня надходження такого звернення до райдержадміністрації (зразок повідомлення у додатку 2).

7. Звернення, в якому не викладено зміст питання, або суть його є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

8. Звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», розглядаються головою райдержадміністрації особисто.

9. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень райдержадміністрації, пересилаються за належністю в термін, не більше п’яти днів з дня надходження до райдержадміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення (зразок повідомлення у додатку 3).

Повідомлення громадянину про направлення його звернення на розгляд за належністю до органу, до компетенції якого відноситься розгляд його звернення, а також листи та повідомлення громадянину про пересилання звернень, помилково надісланих до Приазовської райдержадміністрації (зразок листа у додатку 4) підписує керівник апарату райдержадміністрації.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

10. Підготовку матеріалів для відправки звернень на розгляд відповідальним виконавцям, відповідно до резолюцій керівництва райдержадміністрації, та оперативний контроль за дотриманням термінів розгляду звернень здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації. Термін розгляду зазначається у реєстраційні картці підсистеми «Звернення громадян».

11. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації систематично вживають необхідних заходів щодо скорочення фактичних термінів розгляду звернень в структурних підрозділах, які вони очолюють.

12. Звернення вважається таким, що перебуває на контролі в райдержадміністрації, якщо у резолюції відповідного керівника райдержадміністрації, що розглядав звернення, надано доручення поінформувати про результати розгляду звернення райдержадміністрацію або цього керівника особисто.

13. За результатами розгляду звернень, що перебувають на контролі в райдержадміністрації, письмова відповідь заявникам та інформація керівництву райдержадміністрації надається за підписом керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, відділів, управлінь, яким доручено розгляд звернень, та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань, якщо інше не передбачено дорученням відповідного керівника райдержадміністрації.

14. За результатами розгляду звернень, що перебувають на контролі в органах влади вищого рівня, відповідь заявникам та проекти інформацій до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, готується за підписом голови райдержадміністрації, а при його відсутності - першим заступником голови райдержадміністрації.

15. Інформація Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України, народним депутатам України, облдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян готується виключно за підписом голови районної державної адміністрації, а при його відсутності - першим заступником голови райдержадміністрації.

Інформація керівництву райдержадміністрації та письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, яким доручено розгляд звернень, та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.

Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, встановлених Законом України «Про звернення громадян», здійснює загальний відділ апарату райдержалміністраації.

16. Відповідь заявнику на початку має містити у лівому куті короткий зміст питання за формою «Про…» та шанобливе звернення з використанням імені та по-батькові заявника – «Шановний (а) …!». У разі, якщо ім’я та по-батькові заявника не відомі, використовується форма з прізвищем заявника – «Шановний пане (пані) …!». Безпосередньо перед підписом посадової особи відповідь закінчується фразою – «З повагою».

17. У разі необхідності продовження терміну розгляду звернення, за згодою посадової особи, що надала доручення щодо розгляду звернення, відповідальним виконавцем надсилається повідомлення заявнику до закінчення основного терміну розгляду звернення.

18. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про постановку на контроль відповідного звернення шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

19. У разі необхідності відповідна посадова особа може залишити звернення на контролі до остаточного рішення та інформування заявника про остаточні результати розгляду. В такому випадку заявнику до кінця остаточного розгляду його звернення надається проміжна відповідь у встановлений чинним законодавством термін.

20. Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до загального відділу апарату райдержадміністрації для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

21. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Декларація заява_Зразок

Для довідок 2-33-12

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

До уваги!

У вівторок , 27 березня, в облдержадміністрації відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме голова обласної державної адміністрації Бриль Костянтин Іванович. Звертатися з 13.00 до 14.00 за телефоном 0-800-503-508. Дзвінки безкоштовні

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Відділом агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста (агронома) відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації.

Кінцевий термін прийняття документів – 08 червня 2017 року. УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області

Докладніше

Увага!Пряма лінія!

У п’ятницю, 2 червня 2017 року, відбудеться «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме народний депутат України, Артюшенко Ігор Андрійович. Звертатися ї 10.00 до 11.00 за телефоном 0-800-503-508 Всі дзвінки безкоштовні

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу внутрішньої політики, звернень, контролю та організаційної роботи апарату Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області (строково на період відсутності основного працівника)

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти