Пошукголовна сторінка

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління соціального захисту населення Приазовської районної державної адміністрації.

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

заступника начальника управління соціального захисту населення

Приазовської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Здійснює контроль за роботою підрозділів управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань, затверджує функціональні обов’язки спеціалістів підконтрольних відділу та секторів.

2. Дає роз’яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для всіх видів допомог, пільг передбачених законодавством.

3. Проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань призначення та виплати усіх видів допомог та пільг, субсидій через засоби масової інформації.

4. В установлений термін розглядає звернення громадян, що належать до компетенції заступника начальника управління.

5. Під час відсутності начальника управління виконує його обов’язки.

6. Забезпечує складання і надання в установленому порядку звітності.

7. Перевіряє правильність проведення розрахунків призначених соціальних виплат та їх відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів, візує проект рішення та повідомлення про призначення (відмову в призначенні) допомоги та передає особові справи для прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) допомоги або іншій особі, якій надано таке право.

8. Виконує інші доручення керівництва в межах своєї компетенції;

9. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –4400 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 25 жовтня 2017 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

1 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища, не нижче ступеня магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

 

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Стресостійкість

- самоконтроль; 
- вміння працювати в стресових ситуаціях

2.

Комунікація

- вміння ефективно надавати роз’яснення, консультації;

-  вміння ефективно викладати свою думку, чітко висловлюватися.

3.

Числове мислення

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

4.

Управління організацією роботи

- організація і контроль роботи;

-  вміння працювати з командою та керувати нею;

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- чітке бачення цілі/результату. 

 

 

                        Професійні

знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

Знання:

  • Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»;
  • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • Закон України «Про статус ветеранів війскової служби та їх соціальний захист»;
  • Закон України «Про соціальний і правовий захист війсковослужбовців та членів їх сімей»;

 -   Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання надання населенню житлових субсидій

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - першого заступника голови

Приазовської районної державної адміністрації.

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

першого заступника голови

Приазовської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Виконує обов’язки голови Приазовської районної державної адміністрації у разі його відсутності.

2. Координує роботу заступника голови та керівника апарату Приазовської районної державної адміністрації.

3. Забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних  адміністрацій.

4. Представляє Приазовську райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами

5. Організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового та лісогосподарського комплексу, земельних і водних ресурсів.

6. Сприяє розробці та реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів.

7. Координує питання насінництва та захисту рослин від хвороб і шкідників.

8. Організовує розроблення пріоритетних напрямів економічного, промислового та будівельного розвитку району.

9. Сприяє ефективній діяльності промислової та паливно-енергетичної галузей, транспорту та зв’язку.

10. Організовує реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі.

11. Здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства, зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

12. Організовує розроблення та контролює виконання районних екологічних программ.

13. Організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів.

14. Сприяє будівництву і ремонту автомобільних доріг.

15. Координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає районна державна адміністрація.

16. Організовує реалізацію державної промислової та інвестиційної політики.

17. Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування.

18. Сприяє розвитку підприємництва в районі.

19. Забезпечує дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –8100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково (відповідно до ст. 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» перший заступник голови районної  державної адміністрації заявляє про припинення   своїх повноважень  новопризначеному голові районної державної адміністрації у день його призначення)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 25 жовтня 2017 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

1 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища, не нижче ступеня магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

 

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Стратегічне бачення

- бачення загальної картини; 
- концептуальне мислення; 
- здатність визначити напрям розвитку.

2.

Комунікація

- вміння ефективно надавати роз’яснення, консультації;

-  вміння ефективно викладати свою думку, чітко висловлюватися.

3.

Впровадження змін

- реалізація плану змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

- оцінка ефективності здійснених змін.

4.

Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи, управління проектами;

-  вміння працювати з командою та керувати нею;

- оцінка та розвиток підлеглих;

- здатність приймати вчасні та виважені рішення.

 

 

                  

Професійні знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

Знання:

- Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закон України «Про засади державної регіональної політики»;

- Закон України «Про аквакультуру»;

- Закон України «Про насіння і садивний матеріал»;

- Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

- Закон України «Про оренду землі»;

- Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»;

- Закон України «Про зерно та ринок в Україні»

- Закон України «Про архітектурну діяльність»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

- інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

 

3.

Професійнв знання

1. Володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні.

2. Знання основних соціально-економічних характеристик Приазовського району та його потенціалу.

3. Стратегічне розуміння пріоритетів розвитку Приазовського району, цілей регіональної політики та спроможність формулювати оперативні завдання для їх реалізації.

4. Спроможність здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу Приазовського району, визначати  пріоритетні напрями спрямування інвестицій, наявність бачення щодо покращення інвестиційного клімату, шляхів додаткового залучення інвестицій в економіку та об’єкти життєдіяльності району.

5. Знання функціонування системи енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу Приазовського району та існуючих проблем у цих сферах, наявність бачення шляхів і механізмів їх вирішення.

 

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

         

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова  

 

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста управління економічного розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення  Приазовської районної державної адміністрації.

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста управління економічного розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства, будівництва

та цивільного захисту населення 

Приазовської районної державної адміністрації

(строково на період відсутності основного працівника)

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації, складанні необхідних для роботи балансів, підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

2. Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

3. Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів, реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ району в межах делегованих повноважень;

4. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

5. Готує голові районної держадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток  транспорту, зв’язку, побутового, торгівельного та інших видів обслуговування населення;

6. Розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

7. Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

8. Виконує інші доручення керівництва в межах своєї компетенції;

9. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період відсутності основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 02.11.2017

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

8 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра економічно-фінансового, інженерно-технічного напрямку

 

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Досягнення результатів

 - чітке бачення результату; 
- концентровані зусилля для досягнення результату

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння ефективно дослухатися до думки; 
- вміння ефективно викладати свою думку; 

- вміння працювати в команді;

3.

Числове та вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з числовою та текстовою інформаціями;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно.

 

 

                        Професійні

знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

- Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

- Закон України «Про захист прав споживачів»;

- акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання економічного розвитку

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

-  навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова                  

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - адміністратора відділу державної реєстрації та надання адміністративних послуг Приазовської районної державної адміністрації.

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

адміністратора відділу державної реєстрації та

надання адміністративних послуг

Приазовської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Надавати суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2. Приймати від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснювати їх реєстрацію та подавати документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3. Видавати або забезпечити надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

4. Здійснювати контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

5. Дотримуватись процесів та процедур надання адміністративних послуг.

6. Узагальнювати й аналізувати стан роботи щодо надання якісних послуг суб’єктам звернень.

7. Вживати заходів щодо висвітлення роботи у засобах масової інформації та на офіційному сайті районної державної адміністрації.

8. Обробляти та надавати з питань, віднесених до його компетенції, інформацію та відповіді за запитами на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

9. Виконувати інші доручення керівництва в межах своєї компетенції;

10. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3801 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 02.11.2017

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

9 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Стресостійкість

- самоконтроль; 
- конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях

2.

Комунікація

- вміння ефективно надавати роз’яснення;

- вміння працювати з людьми.

3.

Числове та вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з числовою та текстовою інформаціями;

- уважність до деталей.

 

                        Професійні

знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

Знання:

- Закон України «Про захист персональних даних»;

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження»;

- Земельний Кодекс України;

- Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання надання адміністративних послуг

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

 

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова                  

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Декларація заява_Зразок

Для довідок 2-33-12

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Відділом агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста (агронома) відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації.

Кінцевий термін прийняття документів – 08 червня 2017 року. УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області

Докладніше

Увага!Пряма лінія!

У п’ятницю, 2 червня 2017 року, відбудеться «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме народний депутат України, Артюшенко Ігор Андрійович. Звертатися ї 10.00 до 11.00 за телефоном 0-800-503-508 Всі дзвінки безкоштовні

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу внутрішньої політики, звернень, контролю та організаційної роботи апарату Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області (строково на період відсутності основного працівника)

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти