Пошукголовна сторінка

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста управління економічного розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення  Приазовської районної державної адміністрації.

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста управління економічного розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства, будівництва

та цивільного захисту населення 

Приазовської районної державної адміністрації

(строково на період відсутності основного працівника)

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації, складанні необхідних для роботи балансів, підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

2. Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

3. Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів, реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ району в межах делегованих повноважень;

4. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

5. Готує голові районної держадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток  транспорту, зв’язку, побутового, торгівельного та інших видів обслуговування населення;

6. Розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

7. Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

8. Виконує інші доручення керівництва в межах своєї компетенції;

9. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період відсутності основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 02.11.2017

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

8 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра економічно-фінансового, інженерно-технічного напрямку

 

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Досягнення результатів

 - чітке бачення результату; 
- концентровані зусилля для досягнення результату

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння ефективно дослухатися до думки; 
- вміння ефективно викладати свою думку; 

- вміння працювати в команді;

3.

Числове та вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з числовою та текстовою інформаціями;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно.

 

 

                        Професійні

знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

- Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

- Закон України «Про захист прав споживачів»;

- акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання економічного розвитку

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

-  навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова                  

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - адміністратора відділу державної реєстрації та надання адміністративних послуг Приазовської районної державної адміністрації.

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

адміністратора відділу державної реєстрації та

надання адміністративних послуг

Приазовської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Надавати суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2. Приймати від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснювати їх реєстрацію та подавати документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3. Видавати або забезпечити надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

4. Здійснювати контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

5. Дотримуватись процесів та процедур надання адміністративних послуг.

6. Узагальнювати й аналізувати стан роботи щодо надання якісних послуг суб’єктам звернень.

7. Вживати заходів щодо висвітлення роботи у засобах масової інформації та на офіційному сайті районної державної адміністрації.

8. Обробляти та надавати з питань, віднесених до його компетенції, інформацію та відповіді за запитами на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

9. Виконувати інші доручення керівництва в межах своєї компетенції;

10. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3801 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 02.11.2017

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

9 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Стресостійкість

- самоконтроль; 
- конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях

2.

Комунікація

- вміння ефективно надавати роз’яснення;

- вміння працювати з людьми.

3.

Числове та вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з числовою та текстовою інформаціями;

- уважність до деталей.

 

                        Професійні

знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

Знання:

- Закон України «Про захист персональних даних»;

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження»;

- Земельний Кодекс України;

- Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання надання адміністративних послуг

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

 

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова                  

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Приазовської районної державної адміністрації.

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту

Приазовської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1.    Прогнозує збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів району.

2.    Організовує роботу щодо зміцнення та приведення матеріально-технічної бази дошкільної ланки освіти у відповідність до сучасних потреб освітнього процесу.

3.Здійснює кураторство та проводить атестаційну експертизу (не рідше одного разу у 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп у навчально-виховних комплексах.

4.    Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо діяльності дошкільних навчальних закладів району.

5.Здійснює контроль за формуванням та виконанням навчальних та річних планів навчальних закладів району.

6.Контролює організацію підвезення та харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

7.Контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період.

8.Інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

9.Відповідає за роботу колегії відділу освіти, молоді та спорту, веде протоколи нарад директорів навчальних закладів.

10.Організовує розробку проектів програм з питань розвитку освіти у районі.

11. Виконує інші доручення керівництва в межах своєї компетенції;

12. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 26.10.2017

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

3 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра педагогічного напрямку

 

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Стресостійкість

- самоконтроль; 
- вміння працювати в стресових ситуаціях

2.

Комунікація

- вміння ефективно надавати роз’яснення, консультації;

-  вміння ефективно викладати свою думку, чітко висловлюватися; 

- вміння працювати з людьми.

3.

Числове та вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з числовою та текстовою інформаціями;

 

 

                        Професійні

знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

Знання:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання освіти.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова                  

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу освіти, молоді та спорту риазовської районної державної адміністрації.

         

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

начальника відділу освіти, молоді та спорту

Приазовської районної державної адміністрації

 

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Реалізовує державну політику в районі у сфері освіти, молоді та спорту, здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Затверджує структуру та штатний розпис відділу освіти, молоді та спорту, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту.

3. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районних органах юстиції).

5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу.

6. Здійснює добір кадрів.

7. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, керівників навчальних закладів комунальної форми власності, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

8. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

9. Представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

10. Затверджує договори про співпрацю, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами тощо.

11. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.

12. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності відділу.

13. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

14. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі освіти, молоді та спорту.

15. Контролює стан виконавчої дисципліни у відділі.

16. Виконує інші доручення керівництва в межах своєї компетенції;

17. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –5000 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та наданням підтвердження факту подання Е-Декларації;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17.00 год. 30.10.2017

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

2 листопада 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

(при собі мати паспорт громадянина України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1.

Освіта

вища, не нижче ступеня магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) педагогічного напрямку

 

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Стресостійкість

- самоконтроль; 
- вміння працювати в стресових ситуаціях

2.

Комунікація

- вміння ефективно надавати роз’яснення, консультації;

-  вміння ефективно викладати свою думку, чітко висловлюватися.

3.

Впровадження змін

- реалізація плану змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

- оцінка ефективності здійснених змін.

4.

Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи, управління проектами;

-  вміння працювати з командою та керувати нею;

- оцінка та розвиток підлеглих;

- вміння  розв’язання конфліктів;

- здатність приймати вчасні та виважені рішення.

 

 

                        Професійні

знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про звернення громадян»;

- Кодекс законів про працю України.

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця 

Знання:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;

- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

-  Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

- акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання освіти, молоді та спорту.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова                  

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Декларація заява_Зразок

Для довідок 2-33-12

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

«Про розроблення детального плану території розміщення вітроелектростанції на території Ботіївської сільської ради Приазовського району Запорізької області за межами населеного пункту»

Докладніше

Увага!Пряма лінія!

У четвер, 22 червня 2017 року, відбудеться «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме голова обласної державної адміністрації Бриль Костянтин Іванович. Звертатися з 14.00 до 15.00 за телефоном 0-800-503-508 Всі дзвінки безкоштовні

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Відділом агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста (агронома) відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації.

Кінцевий термін прийняття документів – 08 червня 2017 року. УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області

Докладніше

Увага!Пряма лінія!

У п’ятницю, 2 червня 2017 року, відбудеться «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме народний депутат України, Артюшенко Ігор Андрійович. Звертатися ї 10.00 до 11.00 за телефоном 0-800-503-508 Всі дзвінки безкоштовні

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу внутрішньої політики, звернень, контролю та організаційної роботи апарату Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області (строково на період відсутності основного працівника)

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти