Пошукголовна сторінка

Відділом агропромислового розвитку Приазовської                                                         районної державної адміністрації оголошений       конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста-головного бухгалтера відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації.

 

Кінцевий термін прийняття документів – 31 січня 2017 року.

                                                                   

                                                                                                               

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста - головного бухгалтера відділу агропромислового розвитку Приазовської  районної  державної 

адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

1) Здійснювати організацію ведення бухгалтерського обліку по відділу агропромислового розвитку;

 1. Своєчасно складати та надавати кошторис доходів і видатків, план асигнувань, довідки про зміни;
 2. Складати та затверджувати штатний розпис та переліки змін до штатного розпису по відділу;
 3. Складати місячні, квартальні, річні фінансові, статистичні та податкові звіти, звіти до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування;
 4. Складати та подавати до управління казначейської служби і Департаменту агропромислового розвитку місячну, квартальну, річну звітність;
 5. Складати та надавати звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до УПФУ;
 6. Надавати до управління фінансів щомісячно інформацію про стан фінансування заробітної плати, стан розрахунків по виплатах із заробітної плати та енергоносіям;
 7. Проводити нарахування заробітної плати працівникам відділу агропромислового розвитку;
 8. Надавати довідки по заробітній платі працівникам відділу та пенсіонерам;
 9. Розробляти банківські документи;
 10. Складати та надавати до управління казначейської служби документи на відкриття та закриття рахунків;
 11. Забезпечувати ведення карток аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових видатків, меморіальних ордерів, журналу-Головна, оборотних відомостей, виведення залишків на кінець місяця;
 12. Розробляти та надавати до управління фінансів розрахунки видатків на утримання установи на рік;
 13. Проводити розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами;
 14. Вміти використовувати програмне забезпечення: OPZ»Податкова звітність», Merega, СОТА, Є-Data
 15. Приймати участь у роботі постійно діючої комісії з проведення щорічної інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;
 16. Проводити публічні закупівлі з використанням електронної системи «Prozorro» та здійснювати оприлюднення інформації про проведення закупівель;
 17. Забезпечувати здійснення заходів щодо фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва і рослинництва сільськогосподарських товаровиробників району, надання компенсації відсоткової ставки по короткостроковим кредитам, здешевлення вартості страхових премій в межах своєї компетентності;
 18. Надавати консультації та методичні рекомендації сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, фінансів та звітності, надання державної підтримки із державного бюджету;
 19. Приймати участь у підготовці матеріалів з нагоди святкування Дня працівників сільського господарства;
 20. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів та їх передачу у встановлений термін до архіву;
 21. Організовувати належне ведення діловодства, забезпечувати збереження майна і документів;
 22. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;
 23. Виконувати інші доручення керівництва відділу в межах своїх повноважень та компетенції.

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 2585 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

Строк подання документів:  20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань держвної служби (до 17.00 год. двадцятого дня строку)

Дата, час і місце проведення конкурсу

3 лютого 2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Моргун Тетяна Іванівна,

тел. (06133) 2-25-25, 0683695516

selshos.upravlenie@rambler.ru

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

I

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр або бакалавр

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

II

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища економічного, фінансового, бухгалтерського спрямування

2

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»;
 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 5. Кодекс законів про працю України;
 6. Бюджетний Кодекс України;
 7. Закон України «Про державний бюджет» на відповідний період;
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
 10. Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства сільського господарства і продовольства України, накази Державної казначейської служби України, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

3

Професійні знання

знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передача товарно-матеріальних цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на посаді бухгалтера, спеціаліста – бухгалтера

5

Знання сучасних інформаційних технологій

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

6

Особистісні якості

 1. аналітичні здібності;
 2. дисципліна і системність;
 3. самоорганізація
 4. вміння працювати в стресових ситуаціях.
           

 

 

 

Начальник відділу агропромислового розвитку

Приазовської райдержадміністрації                                                      В.В.Грєджев

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти