Пошукголовна сторінка

Управлінням фінансів Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, автоматизованої  обробки інформації та господарського обслуговування управління фінансів Приазовської  районної  державної  адміністрації

Кінцевий термін прийняття документів – 15 листопада 2016 року.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу - головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, автоматизованої  обробки інформації та господарського обслуговування управління фінансів Приазовської  районної  державної  адміністрації

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

1) Організовувати роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечувати виконання покладених на відділ завдань;

 1. Здійснювати безпосереднє керівництво відділом, забезпечувати раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками  ;
 2. Узагальнювати практичну роботу, вносити пропозиції щодо їх удосконалення;
 3. Здійснювати контроль за дотриманням Типових правил внутрішнього службового розпорядку та виконавчої дисципліни;
 4. Забезпечувати дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та  запобігання  корупції;
 5. Виносити на розгляд і затвердження керівництва управління питання, що стосуються бухгалтерської, фінансової та управлінської звітності, інші питання, що відносяться до компетенції відділу, брати участь у їх обговоренні;
 6. Контролювати питання щодо стану фінансової діяльності та бухгалтерської звітності про виконання кошторису доходів та видатків управління;
 7. Здійснювати контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечувати організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку, складання звітності;
 8. Забезпечувати складання бюджетного запиту на наступний рік за програмою та економічною класифікацією для включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік;
 9. Проводити роботу з головними бухгалтерами бюджетних установ з питань виконання положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку;
 10. Узагальнювати та подавати до управління казначейської служби і Департаменту фінансів місячну, квартальну, річну звітність;
 11. Вміти використовувати програмне забезпечення: OPZ»Податкова звітність», Merega, СОТА, Є-Data
 12. Інформувати користувачів через єдиний веб-портал використання публічних коштів Є- Data правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан управління та рух коштів;
 13. Проводити публічні закупівлі з використанням електронної системи «Prozorro» та здійснювати оприлюднення інформації про проведення закупівель;
 14. Проводити перевірки виконання бюджетів по делегованим повноваженням
 15. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів та їх передачу у встановлений термін до архіву
 16. Приймати участь у роботі комісії по знищенню товаро - матеріальних цінностей, проведенні інвентаризації;
 17. Організовувати належне ведення діловодства, забезпечувати збереження майна і документів відділу, виконувати інші завдання та службові доручення начальника управління.

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 3101 грн., надбавки і доплати (відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

Строк подання документів: документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до управління фінансів Приазовської районної державної адміністрації за адресою: 71401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

Дата, час і місце проведення конкурсу

21 листопада 2016 року, початок о 10 год. 00 хв.

За адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Лук’янчикова Наталія Іванівна,

тел. (06133) 2-32-56, 0985041589

Natluk84@ukr.net

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

I

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

не нижче ступеня магістра

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

II

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища економічного, фінансового, бухгалтерського спрямування

2

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»;
 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 5. Кодекс законів про працю України;
 6. Бюджетний Кодекс України;
 7. Закон України «Про державний бюджет» на відповідний період;
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
 10. Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, накази Державної казначейської служби України, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

3

Професійні знання

знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передача товарно-матеріальних цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на посаді головного бухгалтера, бухгалтера, спеціаліста – бухгалтера

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

6

Лідерство

 1. вміння обґрунтувати власну позицію;
 2. досягнення кінцевих результатів.

7

Прийняття ефективних рішень

 1. вміння вирішувати комплексні завдання;
 2. ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
 3. аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
 4. вміння працювати з великими масивами інформації;
 5. вміння працювати при багатозадачності;
 6. встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

8

Комунікація та взаємодія

 1. вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
 2. співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
 3.  відкритість.

9

Впровадження змін

 1. реалізація плану змін;
 2. здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
 3. оцінка ефективності змін.

10

Управління організацією роботи та персоналом

 1. організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

 1. оцінка і розвиток підлеглих
 2. вміння розв’язання конфліктів.

11

Особистісні компетенції

 1. аналітичні здібності;
 2. дисципліна і системність;
 3. орієнтація на обслуговування;
 4. самоорганізація
 5. вміння працювати в стресових ситуаціях.
           

 

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

У п’ятницю, 2 червня 2017 року, відбудеться «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме народний депутат України, Артюшенко Ігор Андрійович. Звертатися ї 10.00 до 11.00 за телефоном 0-800-503-508 Всі дзвінки безкоштовні

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу внутрішньої політики, звернень, контролю та організаційної роботи апарату Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області (строково на період відсутності основного працівника)

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти