Пошукголовна сторінка

Управлінням фінансів Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, автоматизованої  обробки інформації та господарського обслуговування управління фінансів Приазовської  районної  державної  адміністрації

Кінцевий термін прийняття документів – 15 листопада 2016 року.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу - головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, автоматизованої  обробки інформації та господарського обслуговування управління фінансів Приазовської  районної  державної  адміністрації

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

1) Організовувати роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечувати виконання покладених на відділ завдань;

 1. Здійснювати безпосереднє керівництво відділом, забезпечувати раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками  ;
 2. Узагальнювати практичну роботу, вносити пропозиції щодо їх удосконалення;
 3. Здійснювати контроль за дотриманням Типових правил внутрішнього службового розпорядку та виконавчої дисципліни;
 4. Забезпечувати дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та  запобігання  корупції;
 5. Виносити на розгляд і затвердження керівництва управління питання, що стосуються бухгалтерської, фінансової та управлінської звітності, інші питання, що відносяться до компетенції відділу, брати участь у їх обговоренні;
 6. Контролювати питання щодо стану фінансової діяльності та бухгалтерської звітності про виконання кошторису доходів та видатків управління;
 7. Здійснювати контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечувати організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку, складання звітності;
 8. Забезпечувати складання бюджетного запиту на наступний рік за програмою та економічною класифікацією для включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік;
 9. Проводити роботу з головними бухгалтерами бюджетних установ з питань виконання положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку;
 10. Узагальнювати та подавати до управління казначейської служби і Департаменту фінансів місячну, квартальну, річну звітність;
 11. Вміти використовувати програмне забезпечення: OPZ»Податкова звітність», Merega, СОТА, Є-Data
 12. Інформувати користувачів через єдиний веб-портал використання публічних коштів Є- Data правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан управління та рух коштів;
 13. Проводити публічні закупівлі з використанням електронної системи «Prozorro» та здійснювати оприлюднення інформації про проведення закупівель;
 14. Проводити перевірки виконання бюджетів по делегованим повноваженням
 15. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів та їх передачу у встановлений термін до архіву
 16. Приймати участь у роботі комісії по знищенню товаро - матеріальних цінностей, проведенні інвентаризації;
 17. Організовувати належне ведення діловодства, забезпечувати збереження майна і документів відділу, виконувати інші завдання та службові доручення начальника управління.

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 3101 грн., надбавки і доплати (відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

Строк подання документів: документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до управління фінансів Приазовської районної державної адміністрації за адресою: 71401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

Дата, час і місце проведення конкурсу

21 листопада 2016 року, початок о 10 год. 00 хв.

За адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Лук’янчикова Наталія Іванівна,

тел. (06133) 2-32-56, 0985041589

Natluk84@ukr.net

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

I

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

не нижче ступеня магістра

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

II

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища економічного, фінансового, бухгалтерського спрямування

2

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»;
 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 5. Кодекс законів про працю України;
 6. Бюджетний Кодекс України;
 7. Закон України «Про державний бюджет» на відповідний період;
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
 10. Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, накази Державної казначейської служби України, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

3

Професійні знання

знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передача товарно-матеріальних цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на посаді головного бухгалтера, бухгалтера, спеціаліста – бухгалтера

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

6

Лідерство

 1. вміння обґрунтувати власну позицію;
 2. досягнення кінцевих результатів.

7

Прийняття ефективних рішень

 1. вміння вирішувати комплексні завдання;
 2. ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
 3. аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
 4. вміння працювати з великими масивами інформації;
 5. вміння працювати при багатозадачності;
 6. встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

8

Комунікація та взаємодія

 1. вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
 2. співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
 3.  відкритість.

9

Впровадження змін

 1. реалізація плану змін;
 2. здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
 3. оцінка ефективності змін.

10

Управління організацією роботи та персоналом

 1. організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

 1. оцінка і розвиток підлеглих
 2. вміння розв’язання конфліктів.

11

Особистісні компетенції

 1. аналітичні здібності;
 2. дисципліна і системність;
 3. орієнтація на обслуговування;
 4. самоорганізація
 5. вміння працювати в стресових ситуаціях.
           

 

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти