Пошукголовна сторінка

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - першого заступника голови Приазовської районної державної адміністрації.

         

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби         категорії «Б» -  першого заступника голови  Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області

 

 

І. Загальні умови

 

1.

Посадові обов’язки.

Перший заступник голови Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області:

1) виконує обов’язки голови Приазовської районної державної адміністрації у разі його відсутності;

2) координує роботу заступника голови та керівника апарату Приазовської районної державної адміністрації;

3) забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації та голови Приазовської районної державної адміністрації;

4) представляє Приазовську районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

5) організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового та лісогосподарського комплексу, земельних і водних ресурсів;

6) сприяє розробці та реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів;

7) координує питання селекційно-племінної справи, насінництва та захисту рослин від хвороб і шкідників;

8) організовує розроблення пріоритетних напрямів економічного, промислового та будівельного розвитку району;

9) сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку;

10) організовує реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

11) здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства, зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

 

12) організовує розроблення та контролює виконання районних екологічних програм;

13) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

14) сприяє будівництву і ремонту автомобільних доріг;

15) координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає районна державна адміністрація;

16) організовує реалізацію державної промислової та інвестиційної політики;

17) здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування;

18) сприяє розвитку підприємництва в районі;

19) забезпечує дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів.

 

2.

 Умови оплати праці:

- посадовий оклад  – 7754 гривень;

 - надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                          від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці держаних службовців в 2016 році» (зі змінами);

- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України                    «Про державну службу»;

- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи)  встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                       від 06.04.2016 № 289 (зі змінами).

 

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

 

Безстрокове призначення на посаду (відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» перший заступник голови районної  державної адміністрації заявляє про припинення   своїх повноважень  новопризначеному голові районної державної адміністрації у день його
призначення).

 

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади першого заступника голови Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                       від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,           за 2015 рік.

 

Документи приймаються до 15:45 години                18 листопада 2016 року.

 

5.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 23 листопада 2016 року                о 10:00 годині за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31,каб.5

 

6.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

 

 

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

ІІ. Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

 

1.

Освіта.

Вища; ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 

2.

Досвід роботи.

 

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

 

3.

Володіння мовами.

Вільне володіння державною мовою.

 

 

 

 

Спеціальні вимоги

 

1.

Знання законодавства.

 

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Земельний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про державну службу";

Закон України "Про запобігання корупції";

Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

Закон України "Про доступ до публічної інформації";

Закон України "Про засади державної регіональної політики";

Закон України "Про звернення громадян";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про очищення влади";

Закон України «Про племінну справу у тваринництві»;

Закон України «Про аквакультуру»;

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»;

Закон України «Про архітектурну діяльність»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про основи містобудування»;

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

 

2.

Професійні чи технічні  знання.

Відповідно до посади:

1) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні;

2) оперування інформацією щодо стану реалізації проголошених Президентом України реформ, у тому числі стану реалізації реформ у Приазовському районі Запорізькій області, та наявність власного бачення щодо подальших заходів із їх упровадження;

3) знання основних соціально-економічних характеристик Приазовського району Запорізької області та його потенціалу;

4) стратегічне розуміння пріоритетів розвитку Приазовського району Запорізької області, цілей регіональної політики та спроможність формулювати оперативні завдання для їх реалізації;

5) знання та наявність бачення виробничої специфіки та конкурентоспроможності Приазовського району Запорізької області, управління об’єктами державної та комунальної власності, забезпечення взаємодії суб’єктів господарювання різних форм власності району та ефективного використання його економічного потенціалу;

 

6) спроможність здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу Приазовського району Запорізької області, визначати  пріоритетні напрями спрямування інвестицій, наявність бачення щодо покращення інвестиційного клімату, шляхів додаткового залучення інвестицій в економіку та об’єкти життєдіяльності району;

7) знання функціонування системи енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу Приазовського району Запорізької області та існуючих проблем у цих сферах, наявність бачення шляхів і механізмів їх вирішення;

8) поінформованість щодо процесів реформування житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу і пріоритетних напрямів їх розвитку на державному та місцевому рівнях;

9) спроможність забезпечити взаємодію та співпрацю з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

10) інші знання, необхідні для забезпечення реалізації Приазовською районною  державною адміністрацією визначених законом повноважень.

 

3

Спеціальний досвід роботи.

Досвід роботи на керівних посадах на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, інших сферах управління державного або приватного сектора.

 

4

Знання сучасних інформаційних технологій.

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

5.

Особистісні якості:

 

- вміння обґрунтувати власну позицію;

- наявність необхідних знань для ефективного розподілу  та використання ресурсів (у тому числі  людських, фінансових, матеріальних);

- вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

- оцінка ефективності змін;

- організація роботи і контроль;

- самоорганізація та орієнтація на розвиток.

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                            О.В. Леонова                                                                                                                      

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти