Пошукголовна сторінка

КОНКУРС

на зайняття посади державної служби

 

          Приазовською районною державною адміністрацією оголошений  конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - керівника апарату Приазовської районної державної адміністрації

(тимчасово на період військової служби основного працівника)

          Кінцевий термін прийняття документів – 24 жовтня 2016 року.

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1.  Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань діяльності районної державної адміністрації.

2.  Організовує постійну взаємодію структурних підрозділів апарату райдержадміністрації зі структурними підрозділами райдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

3. Забезпечує виконання доручень голови районної державної адміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат або його структурні підрозділи.

4.  Забезпечує підготовку пропозицій щодо структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання структурних підрозділів апарату райдержадміністрації у межах передбачених асигнувань.

5.  Забезпечує та контролює дотримань правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи) в апараті райдержадміністрації.

6.  За дорученням голови райдержадміністрації створює робочі групи у складі структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою райдержадміністрації.

7.  Забезпечує надання методичної та практичної допомого структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищних рад   з  питань, що   вносяться  до  компетенції   апарату

райдержадміністрації.

8. Організовує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, інших документів до відповідних органів та службових осіб, населення, відповідає за стан діловодства, обліку та звітності.

9.  Організовує роботу з добору, підготовки та внесення пропозицій щодо розстановки керівних кадрів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

10. За дорученням голови райдержадміністрації організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищних рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

11. Забезпечує участь апарату районної державної адміністрації у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодавством.

12. Організовує реєстрацію, облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберіганням та передачу в установленому порядку до державної архівної установи, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурним підрозділам райдержадміністрації.

13. Забезпечує організацію обліку, проходження та розгляду звернень, заяв та скарг громадян, їх особистого прийому, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, узагальнення інформацій щодо стану роботи зі зверненнями громадян, надає її на розгляд голові райдержадміністрації та вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи в районі.

14. Виконувати інші доручення керівництва, які стосуються діяльності апарату райдержадміністрації.

15. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4824 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період військової служби основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

Строк подання документів: до 17.00 год. 24 жовтня 2016 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

28 жовтня 2016 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 31

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жук Вадим Федорович, 0972939484,

zhukvf@i.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта

 

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5) Закон України «Про звернення громадян»;

6) Кодекс законів про працю України;

7) Закон України «Про інформацію»;

8) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання діяльності апарату відповідно до покладених на нього завдань.  

3

Професійні чи технічні знання

Знання законів, інших актів законодавства з питань проходження державної служби, діловодства, звернень громадян, контрольної діяльності, кадрової роботи

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи в органах виконавчої влади

5

Знання сучасних інформаційних технологій

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),  навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6

Особистісні якості

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

5) організація і контроль роботи;

6) вміння розв’язання конфліктів.

7) вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

         

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                             О.В. Леонова                    

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти