Пошукголовна сторінка

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу з прийому громадян управління соціального захисту населення Приазовської районної державної адміністрації

Докладніше

ОГОЛОШЕННЯ

Приазовська районна державна адміністрація повідомляє, що постановою Кабінету міністрів України від 19.09.2007 № 1152 започатковано проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Докладніше

Докладніше

Відділом агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста-головного бухгалтера відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації. Кінцевий термін прийняття документів – 31 січня 2017 року. УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста - головного бухгалтера відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області Загальні умови Посадові обов’язки 1) Здійснювати організацію ведення бухгалтерського обліку по відділу агропромислового розвитку; 2) Своєчасно складати та надавати кошторис доходів і видатків, план асигнувань, довідки про зміни; 3) Складати та затверджувати штатний розпис та переліки змін до штатного розпису по відділу; 4) Складати місячні, квартальні, річні фінансові, статистичні та податкові звіти, звіти до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування; 5) Складати та подавати до управління казначейської служби і Департаменту агропромислового розвитку місячну, квартальну, річну звітність; 6) Складати та надавати звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до УПФУ; 7) Надавати до управління фінансів щомісячно інформацію про стан фінансування заробітної плати, стан розрахунків по виплатах із заробітної плати та енергоносіям; 8) Проводити нарахування заробітної плати працівникам відділу агропромислового розвитку; 9) Надавати довідки по заробітній платі працівникам відділу та пенсіонерам; 10) Розробляти банківські документи; 11) Складати та надавати до управління казначейської служби документи на відкриття та закриття рахунків; 12) Забезпечувати ведення карток аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових видатків, меморіальних ордерів, журналу-Головна, оборотних відомостей, виведення залишків на кінець місяця; 13) Розробляти та надавати до управління фінансів розрахунки видатків на утримання установи на рік; 14) Проводити розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами; 15) Вміти використовувати програмне забезпечення: OPZ»Податкова звітність», Merega, СОТА, Є-Data 16) Приймати участь у роботі постійно діючої комісії з проведення щорічної інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів; 17) Проводити публічні закупівлі з використанням електронної системи «Prozorro» та здійснювати оприлюднення інформації про проведення закупівель; 18) Забезпечувати здійснення заходів щодо фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва і рослинництва сільськогосподарських товаровиробників району, надання компенсації відсоткової ставки по короткостроковим кредитам, здешевлення вартості страхових премій в межах своєї компетентності; 19) Надавати консультації та методичні рекомендації сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, фінансів та звітності, надання державної підтримки із державного бюджету; 20) Приймати участь у підготовці матеріалів з нагоди святкування Дня працівників сільського господарства; 21) Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів та їх передачу у встановлений термін до архіву; 22) Організовувати належне ведення діловодства, забезпечувати збереження майна і документів; 23) Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни; 24) Виконувати інші доручення керівництва відділу в межах своїх повноважень та компетенції. Умови оплати праці Посадовий оклад – 2585 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі; 3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки; 4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 5) заповнену особову картку встановленого зразка; 6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань держвної служби (до 17.00 год. двадцятого дня строку) Дата, час і місце проведення конкурсу 3 лютого 2017 року, початок о 10.00 год. за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Покровська, 5 Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Моргун Тетяна Іванівна, тел. (06133) 2-25-25, 0683695516 selshos.upravlenie@rambler.ru Вимоги до професійної компетентності I ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 1 Освіта вища Ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр 2 Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) не потребує 3 Володіння мовами вільне володіння державною мовою II СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ 1 Освіта вища економічного, фінансового, бухгалтерського спрямування 2 Знання законодавства 1) Конституція України; 2) Закон України «Про державну службу»; 3) Закон України «Про запобігання корупції»; 4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 5) Кодекс законів про працю України; 6) Бюджетний Кодекс України; 7) Закон України «Про державний бюджет» на відповідний період; 8) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 9) Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ; 10) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства сільського господарства і продовольства України, накази Державної казначейської служби України, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування. 3 Професійні знання знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передача товарно-матеріальних цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. 4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи на посаді бухгалтера, спеціаліста – бухгалтера 5 Знання сучасних інформаційних технологій досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. 6 Особистісні якості 1) аналітичні здібності; 2) дисципліна і системність; 3) самоорганізація 4) вміння працювати в стресових ситуаціях. Начальник відділу агропромислового розвитку Приазовської райдержадміністрації В.В.Грєджев

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення Приазовської районної державної адміністрації. Кінцевий термін прийняття документів – 30 грудня 2016 року.

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста служби у справах дітей Приазовської районної державної адміністрації. Кінцевий термін прийняття документів – 30 грудня 2016 року.

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -- адміністратора відділу державної реєстрації та надання адміністративних послуг Приазовської районної державної адміністрації (2 посади)

Докладніше

Управлінням фінансів Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, автоматизованої обробки інформації та господарського обслуговування управління фінансів Приазовської районної державної адміністрації

Кінцевий термін прийняття документів – 15 листопада 2016 року. УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу - головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, автоматизованої обробки інформації та господарського обслуговування управління фінансів Приазовської районної державної адміністрації

Докладніше

Інформаційна довідка про банківські реквізити благодійного телемарафону

Отримувач коштів - громадська організація «Товариство ветеранів АТО Запоріжжя» ЄДРПОУ – 40325293 МФО 313 957 Банк філія - ЗОУ АТ «Ощадбанк» Рахунок 26002300304148 При перерахуванні вказувати Приазовський район.

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - першого заступника голови Приазовської районної державної адміністрації.

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - керівника апарату Приазовської районної державної адміністрації (тимчасово на період військової служби основного працівника) Кінцевий термін прийняття документів – 24 жовтня 2016 року.

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста юридичного відділу апарату Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області (строково на період військової служби основного працівника) Кінцевий термін прийняття документів – 28 жовтня 2016 року

Докладніше

КОНКУРС на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області Кінцевий термін прийняття документів – 28 жовтня 2016 року. Загальні умови Посадові обов’язки 1. Забезпечує ведення Реєстру: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі, візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру; 2. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення; 3. Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру та веде облік осіб, яким видана така довідка; 4. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві; 5. Виконує функції адміністратора безпеки органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до вимог Інструкції адміністратора безпеки органу ведення Державного реєстру виборців, координує свою роботу з відділом захисту інформації Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців; 6.Забезпечує виконання нормативних, методичних та інструктивних документів щодо створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців на рівні органу ведення Державного реєстру виборців; 7. Складає та уточнює списки виборців для проведення голосування на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів, місцевих референдумах. 8. Проводить щомісячне поновлення бази даних Реєстру. 9. Надає статистичну інформацію щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на території району; 10. Виконує інші доручення керівництва в межах своєї компетенції; 11. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Докладніше

КОНКУРС
на зайняття посади державної служби

Приазовською районною державною адміністрацією оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу фінансово-господарського забезпечення-головного бухгалтера апарату Приазовської районної державної адміністрації. Кінцевий термін прийняття документів – 12 жовтня 2016 року.

Докладніше

Про оновлення номеру урядової «гарячої лінії»

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 12.08.2016 № 13440/0/2-16 з 26.07.2016 для дзвінків на урядову «гарячу лінію» запроваджено скорочений номер 1545, також тимчасово працює номер 0-800-507-309

Докладніше

Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує!

Докладніше

Оголошення

10 травня с 10.00 в приміщення Приазовської районної державної адміністрації буде проводити особистий прийом громадян депутат Запорізької обласної ради Гугнін Едуард Анатолійович. Попередній запис на прийом здійснюється за телефоном 2-22-55

Докладніше

Проведення заходів операції «Урожай - 2016»

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.05.2016 № 166 створена районна робоча група з організації проведення в районі операції «Урожай - 2016». Робочою групою заплановано провести роботу направлену на виявлення фактів використання земельних ділянок без оформлення відповідних прав на землю та виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням, а також провести роботу щодо виявлення осіб, які надають послуги з обробітку земель власною технікою та осіб, які самостійно обробляють земельні ділянки понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського господарства та реалізують товарну сільськогосподарську продукцію. Робочою групою разом з Відділом Держгеокадастру у Приазовському районі проводиться наступна робота: - проводиться обстеження та аналіз не наданих в оренду земельних ділянок державної власності, земельних ділянок, наданих у постійне користування, земельних ділянок, по яких закінчився термін оренди, щодо виявлення фактів їх незаконного використання; - проводиться робота з перегляду договорів оренди між власниками земельних часток(паїв) та сільгоспвиробниками в частині збільшення розміру орендної плати до економічно обґрунтованих відсотків грошової оцінки землі; - ініціюється приведення розміру плати за оренду земель сільськогосподарського призначення державної власності до економічно обґрунтованих відсотків грошової оцінки землі (ріллі); - у випадку порушення сільгоспвиробниками вимог земельного законодавства України та умов договору оренди землі, ініціюється питання щодо припинення ними права користування земельними ділянками державної та комунальної власності. Управлінням фінансів райдержадміністрації та податковою інспекцією Приморської ОДПІ контролюється дотримання суб’єктами господарювання зобов’язань щодо платежів до місцевих бюджетів, ініціюється проведення перевірок сільгосптоваровиробників, які ухиляються від сплати податків та про порушення діючих законодавств повідомляти відповідні контролюючі та правоохоронні органи, а також здійснюється постійний контроль за своєчасним та повним проведенням розрахунків з орендної плати із власниками земельних часток (паїв) і відповідним перерахуванням до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб. Всім сільським та селищним радам району направлені для заповнення форми щодо стану використання земель приватної, державної та колективної власності земельних часток (паїв), виділених в натурі на місцевості, які використовуються власниками ділянок самостійно. На даний момент проведено пропуск щодо проведення операції «Урожай-2016» та узгодження основних питань зі всіма сільськими та селищними радами.

Докладніше

ОГОЛОШЕННЯ

Приазовська районна державна адміністрація повідомляє, що постановою Кабінету міністрів України від 19.09.2007 № 1152 започатковано проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст». Для участі у І турі Конкурсу державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації до 25 березня 2016 року надають до Оргкомітету райдержадміністрації : заяву про участь у Конкурсі встановленого зразку; копію особової справи за формою П-2 ДС; подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілки чи ради трудового колективу; за бажанням претендента інші матеріали. Вимоги до конкурсантів: відсутність дисциплінарних стягнень; загальний стаж державної служби не менше 3 років, з них на керівних посадах не менше 1 року (для керівників); загальний стаж державної служби не менше 2 років (для спеціалістів). Оргкомітет

Докладніше

Інформація
про роботу «гарячої» телефонної лінії
Запорізької обласної державної адміністрації
0-800-503-508

«Гаряча» лінія приймає усні звернення громадян до Запорізької облдержадміністрації від жителів області. Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України є безкоштовними. Головна мета «гарячої» лінії зробити обласну владу доступнішою жителям області через механізм звернень громадян. Для зручності розгляду звернення на «гарячу» лінію записуються на електронні носії, офіційно реєструються та розглядаються згідно з вимогами Закону України « Про звернення громадян». На кожне звернення протягом 15-30 календарних днів надається письмова відповідь від облдержадміністрації або іншого уповноваженого органу, якому було доручено розглядати звернення. Звертаємо Вашу увагу на те, що анонімні звернення не підлягають розгляду. Графік роботи «гарячої» лінії: - понеділок-четвер – 8:00 – 17:00; - п`ятниця – 8:00 – 15:45; - субота – неділя – вихідні. У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину

Докладніше

Fit for partnership with Germany
Готуємося до партнерства з Німеччиною
http://ukraine.managerprogramm.de

У рамках двостороннього співробітництва між урядом України та урядом Федеративної Республіки Німеччина Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та німецьким Товариством з міжнародного співробітництва GIZ GmbH продовжено на період 2016-2018 роки реалізацію Програми з перепідготовки управлінських кадрів Німеччина – Україна «Fit for Partnership with Germany». Програма передбачає набуття менеджерами міжнародних управлінських навичок та дає змогу встановити прямі контакти з німецькими компаніями. Окрім того, учасники зможуть безпосередньо ознайомитися з німецьким обладнанням і технологіями. На 2016 рік українським менеджерам, підприємцям та підприємствам пропонуються стажування за двома напрямками: економічна кооперація без галузевої специфіки та економічна кооперація з галузевою специфікою*: економічна кооперація у сфері енергоефективності в промисловості; економічна кооперація у сфері енергоефективності у будівництві і санації будівель і споруд; економічна кооперація у сфері поновлюваних джерел енергії; економічна кооперація у секторі охорони здоров'я; економічна кооперація в аграрному секторі. * У випадку, якщо напрямок не зможе бути запропонований, GIZ залишає за собою право включити прийнятих кандидатів у формат «Економічна кооперація без галузевої специфіки». Учасник Програми отримує можливість: підвищити свою конкурентну здатність, стати фахівцем в міжнародному бізнесі; набути інформацію, знання, навички та міжкультурні управлінські компетенції, для співпраці з іноземними компаніями, побачити німецькі компанії зсередини набути практичного досвіду ведення переговорів з потенційними німецькими партнерами; встановити контакти з німецькими компаніями і знайти партнерів; безпосередньо ознайомитися з обладнанням, матеріалами і технологіями німецьких компаній і придбати необхідне; набути інформацію про можливості збуту своєї продукції в Німеччині; стати частиною міжнародної бізнес-спільноти з ексклюзивним виходом на випускників з 16 країн-партнерів Програми різних сфер діяльності. До участі у конкурсному відборі запрошуються управлінці українських підприємств за наступними критеріями: - вік до 45 років; - освіта - вища; - досвід роботи в сфері підприємництва (не менше 1 року); - знання іноземної мови (англійська, німецька) Тривалість стажування: один місяць, для топ-менеджерів – один тиждень. Мова: англійська, німецька, для топ-менеджерів – російська (у виняткових випадках). Умови фінансування: Уряд Федеративної Республіки Німеччина, Федеральне міністерство економіки і енергетики. Співбесіди на участь у Програмі Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany» відбудеться 21-25 березня 2016 року на базі Запорізької торгово-промислової палати. Інформацію про кандидатів, бажаючих взяти участь у зазначеному заході надати до управлінню економічного розвитку і торгівлі Приазовської райдержадміністрації у термін до 15.02.2016 на електронну адресу uprekpriaz@yandex.ua. Більш детальну інформацію про стажування та вимоги до кандидатів можливо отримати: на сайтах http://ukraine.managerprogramm.de в розділі «Програма підготовки менеджерів» та www.managerprogramm.de; в Регіональній робочій групі Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, Запорізька облдержадміністрація, тел. (061) 224-60-93, 224-60-22, 239-04-49; у Секретаріаті Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (контактна особа: GIZ – Світлана Степащенко, тел. (044) 228-42-54(53), 531-30-56, email: Svetlana.stepashenko@giz.de).

Докладніше

ПЛАН-ГРАФІК
проведення Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях тематичної прямої телефонної лінії
у І півріччі 2016 року

Докладніше

Оголошення про випадки відмови водіїв в пільговому проїзді на маршрутах загального користування

На виконання протокольного рішення наради в Запорізькій облдержадміністрації з питання впорядкування автотранспортного обслуговування населення Запорізької області від 06.11.2015, з метою ведення обліку водіїв автобусів, які порушують вимоги законодавства, прошу повідомляти про випадки відмови водіїв в пільговому проїзді пасажирів на маршрутах загального користування, обов’язково вказавши: П.І.Б. водія автобусу, назва маршруту, дата, час та причина у відмові пільгового перевезення пасажирів. Про вказані порушення прошу повідомляти за адресою: Приазовська РДА. каб. 20, смт. Приазовське, вул. Леніна, 31, 72401, e-mail: adm_priaz@zp.ukrtel.net, тел./факс 2-26-00, моб. 098 448 06 72. Голова районної державної адміністрації Н.А. Романенко

Докладніше

Приазовська районна державна адміністрація,
яка розташована за адресою: смт Приазовське, вул. Леніна, буд. 31,
оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
головного спеціаліста-бухгалтера відділу фінансово-господарського забезпечення апарату
апарату

Умови конкурсу:
- вища освіта фінансового, бухгалтерського спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
- знання державної мови; вміння користуватися комп’ютерною та оргтехнікою.
Документи на конкурс (заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка П-2 ДС з додатками, 2 фото 4х6 см, копії документів про освіту, 1, 2 сторінок паспорту громадянина України, військового
квитка (для військовозобов’язаних), декларація про доходи, майновий стан та зобов’язання фінансового характеру за попередній рік,) подаються до відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації
за вищевказаною адресою до 12.01.2015.
Додаткова інформація щодо основних посадових обов‘язків, розміру та умов оплати праці, умов проведення конкурсу надається відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації за місцем
розташування.
Конкурсна комісія

Докладніше

ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ
ДУЖЕ ПРОСТО

• Подаються лише 2 документи
• Документи можна надіслати поштою
• Зняті всі можливі обмеження
• Не потрібно вказувати розмір доходу
• Ніяких штрафів
• Субсидія може бути більше 50% від суми рахунку за комунальні послуги
ЗВЕРТАЙТЕСЬ САМЕ ЗАРАЗ
ДО ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Детально за телефоном безкоштовної гарячої лінії:
0-800-507-309

Докладніше

Робоча група щодо прискорення реєстрації договорів оренди земельних ділянок (паїв)

Відповідно до протокольних рішень від 20.05.2015 за результатами засідання обласної координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва, від 11.06.2015 селекторної наради з територіями області та з метою створення робочих груп з надання допомоги орендарям земельних паїв громадян та прискорення процесу реєстрації договорів оренди (паїв), Приазовська райдержадміністрація повідомляє, що розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.06.2015 №230 створена районна робоча група, до складу якої входять Реєстраційна служба Приазовського районного управління юстиції, Приазовське відділення Приморської об’єднаної державної податкової інспекції, Держземагенство у Приазовському районі та інші контролюючі органи.

Докладніше

Волонтерська «гаряча» лінія для бійців АТО та їх сімей(інформаційна підтримка,правові консультації):
(068)987 47 26
(063)621 65 59
(061)239 05 89

До уваги мешканців одноквартирних будинків, квартир багатоповерхівок та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки» і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження».

Докладніше

Приазовська районна державна адміністрація,
яка розташована за адресою: смт Приазовське, вул. Леніна, буд. 31,
оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державного адміністратора (тимчасово
на період військової служби основного працівника)

Умови конкурсу: - вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи на державній службі (органах місцевого самоврядування) не менше 2 років або стаж роботи в інших сферах не менше 3 років;
- знання державної мови; вміння користуватися комп’ютерною та оргтехнікою.
Документи на конкурс (заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка П-2 ДС з додатками, 2 фото 4х6 см, копії документів про освіту,
паспорту громадянина України, військового квитка (для військовозобов’язаних), декларація про доходи, майновий стан та зобов’язання фінансового характеру за попередній рік,) подаються до відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації за вищевказаною адресою
Додаткова інформація щодо основних посадових обов‘язків, розміру та умов оплати праці, умов проведення конкурсу надається відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації (тел. 2-26-00)
Конкурсна комісія

Докладніше

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Контактна інформація:
Телефон «гарячої лінії» центру:
0-800-503-508
(Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)
Адреса: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164
Графік роботи: понеділок-четвер - 8.00 - 17.00 год., п’ятниця - 8.00 - 15.45 год.
У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину.

Докладніше

Уважаемые жители района!

11 декабря в Приазовском районе планируется проведение Дня благотворительности – «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому!». Просим всех небезразличных принять участие в акции, помочь нашим защитникам и вынужденным переселенцам продуктами питания, зимними вещами и другими средствами. В течении дня Вы можете оказать помощь через волонтеров, которые будут находится в каждом поселковом и сельськом советах. Ваш вклад согреет сердце каждого нуждающегося в помощи.

Докладніше

До уваги керівників підприємств, установ, організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань!

Приазовська районна державна адміністрація повідомляє про те, що Міжвідомчою комісією з питань бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час особисті відстрочки окремим військовозобов'язаним, які не підлягають бронюванню за переліками посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані, надаватися не будуть й Мінекономрозвитку пропозиції з бронювання таких осіб не розглядатиме.

Докладніше

До відома населення району про в'їзд-виїзд на тимчасово окуповану територію України (АР Крим).

Докладніше

Перелік укриттів

в яких укривається населення у разі надзвичайної ситуації техногенного або воєнного характеру по селищу Приазовське

Докладніше

ПАМЯТКА

для мешканців Приазовського району про порядок оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та воєнного характеру, а також укриття в захисних спорудах

Докладніше

До уваги страхувальників

Доводимо до Вашого відома що бюджетом 2014 року не передбачені кошти на закупівлю новорічних подарунків, тому заявки від страхувальників на новорічні подарунки для дітей застрахованих осіб в 2014 році прийматися не будуть.
А також повідомляємо, що в зв’язку з внесеними змінами до бюджету Фонду (зменшено витратну частину) санаторно-курортні путівки 4 кварталу будуть вилучені з плану розподілу путівок 2014 року.

Докладніше

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ

Допоможемо Українській армії! Перелік продуктів, які потрібні нашим військовим (не приносити у скляній тарі)

Докладніше

Оголошення про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Приазовського району

Докладніше

До уваги мешканців району

На території смт Приазовське та району створюються загони самооборони. Всі бажаючі вступити до загонів звертайтесь до голів сільських та селищних рад, до Приазовського військомату за тел. 2-26-40, до Приазовської райдержадміністрації за тел. 2-26-24.

Виступ Президента України П.Порошенка на церемонії підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 27.06.2014

Докладніше

Інформація про земельні ділянки, запропоновані для передачі військовослужбовцям збройних сил України

Докладніше

Промова Президента України під час церемонії інавгурації

Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя! Ми, українці, «живий вогник у сім’ї європейських народів і діяльні співробітники європейської цивілізаційної праці”. Так казав Іван Франко. “Стояти ногами й серцем на Україні, свої голови держати в Європі», - заповідав Михайло Драгоманов. Повернення України до свого природного, європейського, стану було омріяне багатьма поколіннями.

Докладніше

До відома суб’єктів підприємницької діяльності

Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва» у Запорізькій області проводиться «Гаряча лінія» з питань підтримки суб’єктів підприємницької. Звертатися щоденно з 9:00 до 16:00 за тел. (061) 213-13-21, крім – суботи та неділі.

До уваги представників громадських організацій!

До уваги представників громадських організацій! Запорізькою облдержадміністрацією було запропоновано створити при райдержадміністрації комітети із громадського контролю за діями влади. Пропозиції щодо складу комітету просимо надавати до організаційного відділу апарату райдержадміністрації за тел. 2-28-24.
11.04.2014

До уваги постраждалих учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року!

Міністерство юстиції України, його територіальні органи та установи розпочинають надавати консультації і роз’яснення з правових питань, допомогу у складенні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), надавати допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, а також нотаріальних послуг, пов’язаних з оформленням спадщини, постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в особливому режимі. Так, починаючи з 23 травня 2014 року особи зазначених категорій можуть претендувати на:
- першочергове надання безоплатної первинної правової допомоги під час роботи громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги у взаємодії з нотаріальними конторами в порядку, встановленому законодавством;
- надання зазначеної допомоги начальниками територіальних управлінь юстиції Запорізької області у неприйомні дні та години.

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців!

Реєстраційна служба Приазовського районного управління юстиції Запорізької області звертає увагу на необхідність включення до Єдиного державного реєстру відомостей про суб»єктів господарювання, які створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, та відомості про яких не включені до зазначеного реєстру.

В.о. начальника
реєстраційної служби
О.С. Чернікова

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців!

До уваги громадських об’єднань !!!

Телефон довіри

В райдержадміністрації діє «телефон довіри». Громадяни можуть звертатися з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи органів державної виконавчої влади щоденно (крім суботи та неділі, святкових днів) з 8-00 до 17-00 години з перервою на обід.

Телефони служби: 2-26-00

Розширення списків осіб кадрового резерву на посади державної служби!

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти