Пошук10 последних новостей
(количество голосов 0)


Оголошення про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Приазовського району

2014-07-22 15:11:59

Приазовська районна державна адміністрація (далі – Організатор) оголошує конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Приазовського району (далі - конкурси).

Конкурси проводяться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт»,  Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
№ 1081, зі змінами та доповненнями, розпорядження голови райдержадміністрації від 21.03.2014 №140 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування», розпорядження голови райдержадміністрації від   07.07.2014 №270  «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування», розпорядження голови райдержадміністрації від 28.03.2014 №155 «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Приазовського району», що зареєстровано в в Приазовському районному управлінні юстиції від 15.04.2014 №1/245.

Переліки об’єктів конкурсів та можливих об’єктів конкурсів (в разі зацікавленості перевізників) із зазначенням порядкових номерів та основних характеристик наведені нижче.

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Приазовського району (далі - Умови), затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.03.2014 №140 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування». Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Приазовського району, та перевізників-претендентів.

На конкурс виносяться маршрути (рейси), які входять до затвердженої Організатором мережі приміських автобусних маршрутів.

Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть              на маршруті загального користування, має відповідати таким               критеріям:

1) Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайоних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями,  на приміських маршрутах допускається використання автобусів категорій автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів на приміських маршрутах - А,В,І,ІІ,ІІІ.

2) Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом            для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними                      та екологічними показниками, пасажиромісткістю                                    відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

Для участі у конкурсі з перевезення  пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Приазовського району, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень.

Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути аналогічними за показниками категорії, класу, комфортності основним автотранспортним засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту.

До додаткових Умов належить обладнання перевізником в термін, обумовлений договором про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Приазовського району (внутрішньорайоних маршрутах), заявлених транспортних засобів GPS-системами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту. Перевізники–претенденти мають забезпечити диспетчерський контроль та управління перевезеннями самостійно або із залученням підприємства автобусних станцій (за договором).

На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські  автобусні  маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту.

При визначенні переможця конкурсу конкурсний комітет враховує наявність у перевізника-претендента заявлених автобусів з класом комфортності, який перевищує перший клас – для роботи на маршрутах протяжністю до 150 км включно.

До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
№ 1081, зі змінами та доповненнями.

Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років.

Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в  нього  автобусів,  що  відповідають  умовам  конкурсу,   Організатор укладає на один рік.

Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсах –
до 17-00 16.08.2014.

Документи на конкурси подаються до райдержадміністрації за адресою: 72401, смт  Приазовське, вул. Леніна, 31. Приазовська районна державна адміністрація.

Для  участі  у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву встановленого зразка, і такі документи:

1)  виписку  або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  або  фізичних  осіб-підприємців;

2) завірену  копію  ліцензії  на  право  надання послуг   з   перевезень   пасажирів   (може  подаватися  в  одному примірнику,  якщо  перевізник-претендент  бере  участь  у  кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3)   перелік   транспортних   засобів,  які  пропонуються  до використання   на  автобусному  маршруті,  із  зазначенням  марки, моделі,  пасажиромісткості  (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"),   VIN-коду  транспортного  засобу,  державного  номерного знака, року випуску транспортного засобу;

4) копії  ліцензійних  карток   на   кожний   автобус,   який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) копії свідоцтв про  реєстрацію  транспортних  засобів  або тимчасових  реєстраційних  талонів  автобусів,  що пропонуються до використання на маршруті;

6) копію  документа,  що  підтверджує  проведення   процедури санації (за умови проведення санації);

7) перелік   транспортних   засобів,   пристосованих   для перевезення   осіб   з   обмеженими  фізичними  можливостями,  які пропонуються  для  роботи  на  автобусному  маршруті, або письмову інформацію  про  їх відсутність;

8) анкету встановленого зразка;

9) копію  штатного  розпису,  податкового  розрахунку  сум доходу,  нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум  утриманого  з  них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Комплектність   поданих   документів   перевіряє  в  міру  їх надходження  Організатор.

Документи   для  участі  в  конкурсі  пронумеровуються, прошиваються, підписуються  уповноваженою  особою перевізника-претендента  та  скріплюються  печаткою  з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для   участі   в   конкурсі   подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі,  відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет)  з позначкою "N 2",  який містить документи з інформацією про  те,  на  який  об'єкт  конкурсу  подає  документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі  подання  перевізником-претендентом   документів   для участі  в  кількох конкурсах,  що проводяться на одному засіданні, ним  робиться  однакова  відмітка  на  конвертах  N  1  і  2,  які стосуються  одного  і  того  ж конкурсу,  що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Якщо  перевізник-претендент   бере   участь   у   кількох конкурсах,   які   проводяться  на  одному  засіданні  конкурсного комітету,  а  подані  ним  пропозиції   достатні   для   виконання перевезень  тільки  на  частині  об'єктів  конкурсів,  він повинен визначити пріоритети щодо визнання його  переможцем  у  конкурсах, про  що  робиться запис в розділі IV заяви,  і в разі визнання його переможцем у  конкурсі  (конкурсах)  з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається.

Додаткова інформація розміщена на веб-сайті  http://priazrda.gov.ua/

Видача бланків заяв та анкет здійснюється за адресою 72401, смт  Приазовське, вул. Леніна, 31, каб.20 у час, визначений для  прийому документів на конкурси. Перевізники-претенденти можуть використовувати бланки заяви та анкети, що затверджені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями.

Місце проведення конкурсів (засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників): 72401, смт  Приазовське, вул. Леніна, 31, Початок конкурсів з 10-00 19.08.2014.

Плата за участь у конкурсах не стягується.

Для довідок з питань проведення конкурсів звертатися за телефоном 2-25-39.Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти