Пошук10 последних новостей
(количество голосов 0)


Соборність України

2014-01-27 10:56:38

Соборність України – одна з важливих тем історії України. Для українського народу, віками позбавленого своєї власної державності та розірваного на частини між сусідніми країнами, дана проблема завжди була особливо болючою і неймовірно складною.

Слово соборність включає у себе єдність, і згуртованість. У слові "соборність" ми чуємо слово "собор". Ще великий український класик Олесь Гончар закликав: "Бережіть собори душ наших!".

Поняття "соборність" з’явилось у нашому науковому й політичному лексиконі порівняно недавно. Вона не є явищем лише суто українським. Це загальна, органічна ознака будь-якої нації - неодмінна умова її розвитку й процвітання. Вона означає, по-перше, об’єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території. По-друге, духовну консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян, незалежно від їхньої національності. Нарешті, соборність невіддільна від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, побудови процвітаючої демократичної національної держави.

Ідея соборності стала загальнонаціональною мрією, невід’ємною частиною всіх українських визвольних програм наступного періоду. Величезні жертви, віддані на вівтар волі і незалежності, навчили українських патріотів всюди, куди б не закинула їх доля, бачити в своїх мріях і боротися за єдину соборну, вільну і незалежну Україну.

У січні 1918 року була проголошена Українська народна республіка (УНР), а на територіях, які входили до складу Австро-Угорської імперії, утворилась Західноукраїнська Народна  Республіка (ЗУНР).

У грудні 1918 року лідери двох новоутворених держав у місті Фастові підписали договір про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю. Цей договір був урочисто проголошений в м. Києві на Софійській площі 22 січня 1919 року як злука УНР і ЗУНР. Той день увійшов в історію як День Соборності України.

Проте втримати незалежність та єдність України за того періоду не судилося: тяжке економічне та воєнне положення, взаємна недовіра політиків привела до катастрофи. Через декілька місяців після того, як було проголошено про утворення єдиної Української Народної Республіки, більшовики захопили Київ, Східну Галичину окупувала Польща, а Закарпаття - Чехословаччина.

Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр. завершилася поразкою. Однак, не досягши своєї мети, Українська революція започаткувала традицію державності.

Із завершенням революційних подій національно-державний процес припиняється на материковій Україні, але продовжується за кордоном, в тих державах, на території яких перебували в еміграції (екзилі) члени уряду УНР. Ідея соборності постійно жила у мріях українців. Святкуючи День Соборності 22 січня 1990 року, мільйони тоді ще радянських українців побудували «живий ланцюжок» від Києва до Львова, а декілька десятиліть потому український народ реалізував свою багатовікову мрію жити в соборній державі, проголосивши 24 серпня 1991 року Акт незалежності України.

Уряд УНР діяв в екзилі до серпня 1992 р., коли офіційна делегація Державного центру УНР на чолі з президентом УНР в екзилі М. Плав’юком прибула до столиці України м. Києва і на сесії Верховної Ради України 22 серпня урочисто склала свої повноваження перед Президентом незалежної України Л.Кравчуком. «Акт Злуки» став реальним втіленням мрії українського народу щодо суверенної держави.

Указом Президента України від 30 грудня 2011 року № 1209 встановлено День Соборності та Свободи України, який відзначається щороку 22 січня – у день проголошення Акта злуки (возз'єднання) Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. У 2014 році виповнюється 95-а річниця цього історичного акта.

Згаданим вище Указом було скасовано укази Президента України В.Ющенка 2005 року про встановлення Дня Свободи (22 листопада) та Президента України Л.Кучми 1999 року про встановлення Дня соборності України (22 січня).

Цим рішенням Президент України В.Ф.Янукович не лише засвідчив важливу роль Акта злуки для створення єдиної (соборної) української держави, а й змістовно об’єднав невіддільні одне від одного в історичному, політичному та моральному сенсах поняття соборності і свободи. Було зроблено вагомий внесок у зміцнення правового підґрунтя консолідації українського суспільства.

У своїх виступах та зверненнях до співвітчизників з нагоди Дня Соборності та Свободи України у 2012–2013 роках Глава держави виголосив низку ініціатив щодо забезпечення національної єдності та громадянської злагоди, зокрема, закликав спільними зусиллями влади і громади зміцнювати єдність народу та будувати в Україні сильну державу, яка посідатиме гідне місце серед розвинутих, перспективних і впливових країн світу. Президент України неодноразово зазначав, що єдність є головною умовою сили та незалежності нашої держави, а соборність і свобода були і залишаються наріжними каменями національної ідеї, важливими складовими становлення сучасної України. Президент висловив переконання, що український народ ніколи не дозволить внутрішнім суперечкам похитнути цілісність держави. Крім того, Глава держави окреслив спільне завдання забезпечити реальну економічну та політичну незалежність, зміцнювати демократію та верховенство права, ствердитись як молода, сильна сучасна держава в Європі та у світі.

 

 ЩО У ДЕРЖАВІ ВЖЕ ЗРОБЛЕНО З РЕАЛІЗАЦІЇ ДАНОГО ЗАВДАННЯ (ДОРУЧЕННЯ, ІНІЦІАТИВИ) ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Безумовним досягненням є те, що Український народ у своїй переважній більшості глибоко усвідомлює історичну значущість події, що відбулася 22 січня 1919 року, а також відчуття справжньої важливості цінностей, які символізує цей день. Українська держава, виступаючи гарантом інтересів громадян, забезпечує кожному вільну реалізацію фундаментальних прав і свобод людини, визначених Конституцією України. Зокрема, йдеться про права на вільний розвиток особистості; свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань; поширення інформації; свободу світогляду і віросповідання. Громадяни України вільно реалізують свої права на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів; брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; проводити мирні зібрання.

Забезпечення дотримання прав людини і громадянина є основою формування та реалізації чинною владою державної політики, а також прийняття будь-яких рішень, зокрема й в умовах економічної чи політичної нестабільності. Безумовним і найголовнішим пріоритетом нинішньої влади є збереження в Україні стабільної правової незалежної демократичної держави, непорушність її територіальної цілісності і суверенітету, що є запорукою вільної реалізації громадянами своїх прав і законних інтересів.

Одним з важливих чинників зміцнення єдності нашої держави та суспільства є виваженість в історико-ідеологічних питаннях, які демонструє чинна влада, урахування у цьому зв’язку інтересів різних суспільних груп і інтересів населення різних регіонів.

Відзначення 22 січня на офіційному рівні Дня Соборності та Свободи України у нерозривному ланцюгу знаменних дат вітчизняного державотворення, таких як День Конституції України, річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України, День Незалежності України, – створює передумови для формування у суспільстві належного розуміння власної історії. З наданням протягом останніх років згаданій даті високого статусу і, головне, відповідного змістовного наповнення, вона постає для Українського народу символом консолідації суспільства та територіальної єдності країни, ще однією нагодою для об’єднання всього суспільства навколо стрижневої ідеї творення – державності (ми всі різні, але прагнути одностайності у ставленні до батьківщини – наш священний обов’язок).

Ідея єдності і соборності земель, нарівні з ідеєю незалежності й державного суверенітету, є головним змістом державницької ідеології українського народу. Саме ця аксіома, помножена на історичний досвід, у сьогоднішній непростій політичній ситуації є одним із важливих чинників того, що, попри розбіжність політичних поглядів, різну регіональну належність та відсутність поки що однозначно спільного бачення вектора розвитку країни, утримує загалом стабільною ситуацію в країні, сприяє особистому порозумінню між людьми.

Сьогодні в Україні утверджується по-справжньому єдина держава – єдина у своєму національному, культурному, релігійному розмаїтті, у якій не може бути місця для сепаратистських настроїв. Як і майже сто років тому, для відстоювання своїх національних інтересів Україні є вкрай важливою територіальна єдність. Українська влада засвідчила свою чітку позицію – неприпустимими є будь-які прояви сепаратизму в нашій країні.

Саме через усвідомлення своєї відповідальності за збереження єдності держави у період проведення різними політичними силами масових акцій сотні органів місцевого самоврядування, висловлюючи волю своїх територіальних громад,  у листопаді – грудні 2013 року звернулися до Президента України, центральних органів державної влади, правоохоронних органів щодо захисту фундаментальних державних та національних цінностей – суверенітету, соборності, свободи, незалежності, демократії а також забезпечення громадянського спокою та безпеки громадян незалежно від їх участі у суспільно-політичних процесах.

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ

 

Сьогодні ідея соборності та свободи постає з новою нагальністю і є надзвичайно актуальною. Як свідчать події останніх місяців, вона ще не стала безумовною мотивацією для частини нашого політикуму. У цьому контексті надзвичайно важливим є максимальне використання всіх чинників, важелів та механізмів консолідації народу.

Зокрема, це стосується й відзначення Дня Соборності та Свободи України у форматі, що символізує єдність та максимально сприяє консолідації суспільства. День Соборності та Свободи України має бути днем, до якого і влада, і всі політичні сили повинні осмислювати свій внесок у єднання держави та звітуватися про це перед суспільством, демонструвати здатність українських регіональних еліт об’єднуватися навколо ідеї зміцнення державності. Основна мета – утвердження ідеї соборності та свободи України, як визначального чинника досягнення національного консенсусу, запоруки подальшого успішного розвитку країни.

Головними завданнями місцевих органів виконавчої влади у цьому зв’язку є активна пропаганда ідеї єдності Українського народу та зміцнення державності, сприяння консолідації громадян різних національностей, поглядів, регіонів проживання, а  також тези про те, що забезпечити повною мірою права та свободи людей може лише сильна, єдина держава. Будь-які незаконні та деструктивні дії лише ослаблюють державу та підривають її можливості щодо забезпечення прав громадян.

З метою реалізації завдань Президента України щодо забезпечення національної єдності та громадянської злагоди у контексті відзначення Дня Соборності та Свободи України і 95-ї річниці проголошення Акта злуки необхідно забезпечити проведення у регіонах держави за участю представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій, політичних партій, діячів науки та культури комплексу відповідних святкових заходів (урочистостей, церемоній покладання квітів, культурно-мистецьких акцій).

Особливу увагу слід приділити роботі зі студентською та шкільною молоддю, її патріотичному вихованню. Формами спілкування з цією аудиторією доцільно обрати проведення круглих столів, конференцій, тематичних заходів у навчальних закладах, військових частинах, установах культури тощо.

 Доцільним видається проведення просвітницької роботи серед населення щодо прав та свобод людини, зокрема, з метою забезпечення дотримання громадянами законності і недопущення порушення прав інших людей під час участі у будь-яких політичних акціях.

Необхідно забезпечувати об’єктивне висвітлення суспільно-політичних процесів у державі та її регіонах, запобігати кон’юнктурним інтерпретаціям подій, політичним спекуляціям на об’єктивних ситуаціях і явищах, а також у контексті відзначення Дня Соборності та Свободи України організувати відповідне інформування громадян про святкові заходи та розміщення відповідної інформації до цієї дати.

Забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації у регіоні, громадського спокою і безпеки громадян є одним з пріоритетних завдань регіональних органів влади. У цьому питанні мають постійно вживатися вичерпні превентивні заходи, проводитися роз’яснювальна робота серед населення та підтримуватися постійний контакт з громадськими та партійним лідерами.

Реалізація соціальних прав громадянами, недопущення виникнення чинників, які можуть спричинити невдоволення населення (несвоєчасні виплати соціальних гарантій і заробітної плати, неналежне виконання чиновниками усіх рівнів своїх посадових обов’язків, що може призвести до збоїв у роботі об’єктів інфраструктури, інших порушень нормального функціонування громади, неналежне надання органами виконавчої влади адміністративних послуг тощо) є однією з важливих умов забезпечення суспільного спокою і зниження протестних настроїв населення.

 

Матеріали до дня інформування, регіональний аспект

Развитие гражданского общества, увеличение открытости и прозрачности работы власти, привлечение общественности к принятию управленческих решений являются приоритетами в работе Президента Украины Виктора Федоровича Януковича, Кабинета Министров Украины и главы областной государственной администрации Александра Николаевича Пеклушенко.

В марте 2012 Указом Президента Украины утверждена Стратегия государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине. Ее цель – содействовать всемерному обеспечению фундаментальных прав и свобод граждан, закрепленных международными документами – Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией про основополагающие права и свободы человека, Международным пактом про экономические, социальные и культурные права, Конвенцией о доступе к информации.

Развитое гражданское общество – это гарант демократического развития Украины, эффективного общественного контроля за работой власти, утверждения ценностей свободы, соборности и широкого участия людей в управлении государственными делами. Власть на всех уровнях должна стать подконтрольна и подотчетна обществу.

Благодаря усилиям Президента и Правительства, за последние годы много сделано для законодательного регулирования этой сферы. Приняты Законы «Про доступ к публичной информации», «Про общественные объединения», «Про бесплатную правовую помощь», «Про Стратегию государственной экологической политики на период до 2020 года», постановление Кабинета Министров Украины «Про обеспечение участия общественности в формировании и реализации государственной политики» внесены изменения в закон «Об информации». Завершается общественное обсуждение проекта Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине – документа, который позволит сделать местное самоуправление по-настоящему сильным и независимым.

Сегодня власть стала более открыта и доступна, чем несколько лет назад, прислушивается к гражданам и общественным организациям при принятии важных решений.

Областная государственная администрация также активно работает в этом направлении. В нашем регионе созданы благоприятные правовые условия для роста активности общественных организаций. Все важные проекты решений райгосадминистраций и местных советов обсуждаются с общественностью. Активизирован социальный диалог с профсоюзами и работодателями. Благодаря этому количество трудовых споров уменьшилось в несколько раз. При содействии общественности успешно реализуется региональная программа борьбы с коррупцией, развивается волонтерское движение среди молодежи и подростков. Только в прошлом году для проведения общегородских праздников (концерт «Весна на Заречной улице», День Победы, Покровская ярмарка, реконструкция казацкого боя и сражения за освобождения Запорожья) мы привлекли более 1,5 тыс. человек. Учащаяся  студенческая и рабочая молодежь широко включились в борьбу с распространением наркомании и наркоторговли, участвует в акциях против насилия в семье и сборе средств для людей, оказавшихся без крыши над головой.

Запущен механизм конкурсного отбора для участия общественных организаций в региональных социальных проектах. Проведен конкурс на организацию горячего питания лиц без определенного места проживания в зимний период (100 тыс. грн.), победителем которого стала областная организация общества Красного Креста.

Значительных успехов мы достигли в обеспечении доступа граждан к публичной информации. По итогам авторитетного рейтинга Центра  политических исследований и аналитики уже второй год подряд Запорожская облгосадминистрация занимает одно из первых мест в Украине по степени открытости. За прошлый год к нам поступило 234 информационных запроса, 81% из которых было удовлетворено.

Мы всегда открыты для диалога с общественными организациями разных типов. Вместе с тем приоритетным для нас остается сотрудничество с общественными формированиями, имеющими реальное влияние на социально-экономические процессы в регионе и отстаивающие интересы большого числа людей, в частности, с ветеранскими организациями. В нашей области уже 14 лет подряд в канун Дня Победы проводится единственный в Украине телемарафон «Память». В этом году телемарафон собрал наибольшую сумму пожертвований за всю свою историю - 1 млн. 25 тыс. грн, поступивших от 857 участников. Средства, поступившие в фонд телемарафона "Память" распределяются гласно и открыто, между ветеранами из всех городов и районов области, под моим личным контролем. Примером колоссального духовного единения поколений стал региональный этап общенациональной эстафеты «Слава визволителям України», посвященный 70-летию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Также активизировано взаимодействие власти с общественными организациями воинов-интернационалистов. Указом Президента 2014 объявлен годом участников боевых действий на территории других государств. Создан областной оргкомитет, открыт памятник воинам-афганцам в Великобелозерском районе и 7 мемориальных досок в Акимовском, Гуляйпольском, Куйбышевском и Ореховском районах.  Разработан механизм социального партнерства между «афганцами», властью и бизнесом – продажа продуктов по льготным ценам, ремонты в офисах УСВА, материальная помощь вдовам воинов-афганцев, содействие работе центров патриотического воспитания молодежи. Впервые в Украине при содействии областной власти открыт офис организации «Защита прав детей войны».

Еще одни важный инструмент взаимодействия государства и гражданского общества – общественные советы при органах исполнительной власти. В нашей области работает 24 совета, в состав которых входит более 500 общественных активистов. Их основная задача – выявлять наши недоработки и проблемы, которые волнуют людей, контролировать использование бюджетных средств. Общественники воплощают в жизнь много важных и интересных проектов – проведение учебно-методических семинаров по созданию ОСМД в Запорожье, организация детско-юношеских фестивалей в Великобелозерском районе, оптимизация сети пригородных маршрутов в Пологовском районе, съемка документального фильма и издание книги о выдающихся земляках к 90-летию Приазовского района.

Гражданское общество – это не только активные общественные организации, но и компетентные граждане, которые хорошо разбираются в политике государства и стремятся на нее влиять. В минувшем году проведено 1362 информационно-консультативные встречи (на 17% больше, чем в 2012 году). Основное внимание уделяется рассмотрению социальных инициатив Президента Украины по реформированию медицины, созданию школьных округов, сохранению и развитию сети детских спортивных площадок, развитию дошкольного образования, реформе местного самоуправления. Вместе с людьми мы не боимся обсуждать и острые темы – возможность разработки железорудного месторождения в Гуляйпольском районе, повышение тарифов на услуги ЖКХ в Пологовском районе, использование каскада ставков в Васильевском районе, отмена разрешения на атмосферные выбросы завода по переработке пластика в Запорожском районе.

Вместе с тем в этой работе все еще немало проблемных моментов – несовершенное законодательное регулирование взаимодействия между властью и институтами гражданского общества, забюрократизированность процедур принятия решений, когда реальные оценки и мнения людей подменяются бумажной волокитой, отсутствие финансовой поддержки «третьего сектора» со стороны государства и меценатов, сохранение государственной монополии в сфере социальных услуг.

Конечно, все проблемы в один день не решить, но мы не стоим на месте. Развитие гражданского общества включено в проект приоритетных направлений  работы облгосадминистрации на 2014 год. Утвержден областной план проведения консультаций с общественностью на текущий год, основные направления которого:

контроль за использованием средств областного бюджета;

 участие общественных организаций в развитии семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков;

борьба с распространением наркомании и незаконной торговли наркотическими веществами;

совместный контроль ценовой ситуации на рынке хлебопродуктов;

популяризация ценностей гражданского общества, ведение информационной и просветительской работы;

разработка бренда Запорожской области. И это - лишь малая часть тех проектов по работе с общественностью, которые реализуются сегодня в Запорожском регионе.

Президент Украины Виктор Федорович Янукович неоднократно подчеркивал, что сегодня для власти очень важна общественная оценка всех наших действий. Вот почему главный принцип работы областной власти – открытость для диалога со всеми общественниками, вне зависимости от их политических взглядов и предпочтений, со всеми, кто хочет внести вклад в социальное, экономическое и культурное развитие нашего края.Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти